Poselství preláta (10. září 2022)

Prelát Opus Dei nás zve, abychom dali do středu našeho života svatostánek.

Poselství preláta (10. září 2022)

Milovaní, ať Ježíš opatruje mé dcery a syny!

Během mého pobytu ve Svaté zemi jsem si vás zvláště připomínal v modlitbě a zároveň jsem si uvědomoval, že i vy mě takto doprovázíte. Na každém z těchto svatých míst jsem si samozřejmě představoval Pána s vědomím, že On je s námi pokaždé v každém svatostánku. Nemohu odolat, abych nenapsal tato slova našeho Otce, která všichni tak dobře známe: „Synu, stane-li se svatostánek středem všech tvých myšlenek i nadějí, jak hojné budou plody tvé svatosti i tvého apoštolátu“ (Výheň č. 835)! Usilujme o to, aby to tak bylo každý den i v našem životě.

Modlete se dále za práci, kterou nám svěřil papež, abychom přizpůsobili Stanovy Díla motu proprio Ad charisma tuendum. V Generální radě a Ústřední asesorii jsme již příslušná studia v tomto duchu zahájili.

15. tohoto měsíce si připomeneme zvolení blahoslaveného Álvara; obracejme se na něho s přímluvou a snažme se napodobovat jeho věrnost, jak nám radil svatý Josemaría.

S velkou láskou vám žehná
váš otec

Fernando Ocáriz

V Římě 10. září 2022