Počet článků: 90

Poselství preláta (20. dubna 2024)

V přípravě na blížící se jubileum nás prelát Opus Dei vyzývá, abychom se připojili k Roku modlitby, který svolal Svatý otec.

Pastýřské listy

Poselství preláta (15. března 2024)

S blížícím se Svatým týdnem nás prelát Opus Dei vyzývá, abychom se zamysleli nad tím, jak můžeme zpřítomnit Krista ve svém životě.

Pastýřské listy

Dopis preláta (10. února 2024)

V novém dopise se prelát Opus Dei zamýšlí nad poslušností ve světle křesťanského poselství a skutečností povolání do Díla.

Pastýřské listy

Poselství preláta (22. ledna 2024)

Prelát Opus Dei zve k intenzívnějším modlitbám za mír ve světě, církev a za Dílo.

Pastýřské listy

Poselství preláta (Vánoce 2023)

Prelát Opus Dei nás zve, abychom Vánoce prožívali doprovázením těch, kdo trpí ve válkách a v chudobě.

Pastýřské listy

Poselství preláta (15. listopadu 2023)

Prelát Opus Dei sděluje, že během roku 2024 se budou konat v regionech Pracovní týdny jako příprava na pravidelný Generální kongres, který se má uskutečnit v roce 2025.

Pastýřské listy

Poselství preláta (21. října 2023)

Prelát Opus Dei prosí o modlitby za biskupskou synodu a nabízí několik úvah o povaze církve.

Pastýřské listy

Poselství preláta (13. září 2023)

Prelát Opus Dei nás vybízí k rozjímání nad některými z následujících svátků a oznamuje, že 25. září začnou práce s Dikasteriem pro klérus, které mají připravit návrh úprav Stanov pro Svatého otce.

Pastýřské listy

Poselství preláta Opus Dei u příležitosti motu proprio o osobních prelaturách

Prelát Opus Dei píše tato slova u příležitosti motu proprio papeže Františka o osobních prelaturách z 8. srpna tohoto roku.

Pastýřské listy

Poselství preláta (7. srpna 2023)

Prelát Opus Dei děkuje za modlitby za plody jeho pastorační cesty na Filipíny a do Indonésie a vyzývá nás, abychom se dále modlili za nadcházející cestu do Austrálie a na Nový Zéland a za Světový den mládeže.

Pastýřské listy