Počet článků: 83

Poselství preláta (13. září 2023)

Prelát Opus Dei nás vybízí k rozjímání nad některými z následujících svátků a oznamuje, že 25. září začnou práce s Dikasteriem pro klérus, které mají připravit návrh úprav Stanov pro Svatého otce.

Pastýřské listy

Poselství preláta Opus Dei u příležitosti motu proprio o osobních prelaturách

Prelát Opus Dei píše tato slova u příležitosti motu proprio papeže Františka o osobních prelaturách z 8. srpna tohoto roku.

Pastýřské listy

Poselství preláta (7. srpna 2023)

Prelát Opus Dei děkuje za modlitby za plody jeho pastorační cesty na Filipíny a do Indonésie a vyzývá nás, abychom se dále modlili za nadcházející cestu do Austrálie a na Nový Zéland a za Světový den mládeže.

Pastýřské listy

Poselství preláta (3. července 2023)

Prelát Opus Dei prosí o modlitby za plody pastoračních cest, které uskuteční v létě, a za plody nedávného Mimořádného generálního kongresu.

Pastýřské listy

Poselství preláta (25. května 2023)

Mons. Fernando Ocáriz nás vyzývá, abychom do rukou Panny Marie svěřili své úmysly i úmysly celého světa.

Pastýřské listy

Poselství preláta (30. března 2023)

Prelát Opus Dei děkuje za modlitby za přípravu Mimořádného generálního kongresu a informuje o některých aspektech jeho organizace.

Pastýřské listy

Poselství preláta (6. března 2023)

Prelát Opus Dei vyzývá k dalším modlitbám za projekt koordinace apoštolských prací a za přípravu mimořádného Generálního kongresu.

Pastýřské listy

Dopis preláta (16. února 2023)

Mons. Fernando Ocáriz nás vybízí k zamyšlení nad některými postoji a projevy bratrství.

Pastýřské listy

Poselství preláta (7. ledna 2023)

Prelát Opus Dei blahopřeje k novému roku a oznamuje, že mimořádný Generální kongres se bude konat od 12. do 16. dubna.

Pastýřské listy

Mons. Ocáriz posílá vánoční pozdravy

Prelát Opus Dei vyzývá své děti, aby o letošních Vánocích usilovaly o pokoj a začaly u sebe a u svých nejbližších.

Pastýřské listy