Poselství preláta (Vánoce 2023)

Prelát Opus Dei nás zve, abychom Vánoce prožívali doprovázením těch, kdo trpí ve válkách a v chudobě.

Milovaní, ať Ježíš opatruje mé dcery a syny!

O vánočních svátcích je přirozené, že zblízka sledujeme konflikty, které sužují Ježíšovu zemi a zbytek světa. Vědomí, že jsme děti téhož Otce, nás vede k tomu, abychom to, co se na světě děje, považovali za něco velmi blízkého, našeho. „Trpí-li jeden úd, trpí s ním všechny ostatní údy“ (1 Kor 12,26). Snažme se být velkorysí v modlitbě a oběti s vědomím, že „I sebemenší náš čin, vykonaný s láskou, blahodárně působí na všechny“ (Katechismus katolické církve, č. 953). Zároveň prosme Pána o jeho milost, aby nás tato starost o mír ve světě přivedla také ke konkrétním předsevzetím, abychom dělali vše, co je v našich silách, a vnášeli tak pokoj do rodinného kruhu, pracovního prostředí atd.

„Mír, pravda, jednota, spravedlnost. Jak se to zdá někdy obtížné překonávat různé bariéry bránící lidskému soužití! - psal svatý Josemaría - A přece, my křesťané, jsme povoláni, abychom uskutečňovali tento velký zázrak bratrství“ (Jít s Kristem, č. 157). Kontemplace Ježíšova narození může být zvláštní příležitostí, jak odstranit překážky, jež nás oddělují od druhých, a zaměřit naši pozornost na to, co nás spojuje. Nedovolme, aby tyto odlišnosti měly v našich osobních vztazích své poslední slovo. Když obracíme svůj pohled na jesličky, na toto Dítě narozené všem a pro všechny, nalezneme potřebnou sílu odpouštět, o odpuštění prosit, nalezneme sílu chápat a milovat.

I jesličky vypovídají o chudobě. Ježíš se narodil s málem, ale s velkou láskou: s láskou Marie, Josefa a pastýřů. Jak zdůraznil papež František, „všechny chudé lidi spojovala náklonnost a úcta, nikoli bohatství a velké možnosti. Chudé jesle tak ukazují skutečné bohatství života: ne peníze a moc, ale vztahy a lidi“ (Kázání, 24. 12. 2022). Kristus nám ukazuje, že nejlepší dar, který můžeme v tyto dny dát, není něco hmotného, ale je to modlitba a láska. Pokusme se tyto projevy lásky rozšířit na lidi nejpotřebnější, s lidskou blízkostí, a každou konkrétní pomoc doprovázet prosbou k Bohu. I když se nám takto nepodaří vyřešit materiální chudobu, více lidí zakusí bohatství toho, že jsou milováni.

Panna Maria, která uměla v tichosti a s láskou přijímat všechny okamžiky života svého Syna, nám pomůže najít pokoj a radost, které plynou z toho, že dovolíme Ježíši, aby se narodil i v našich srdcích.

S mými nejsrdečnějšími pozdravy a požehnáním

Fernando Ocáriz

Řím, 15. prosince 2023