Poselství preláta Opus Dei u příležitosti motu proprio o osobních prelaturách

Prelát Opus Dei píše tato slova u příležitosti motu proprio papeže Františka o osobních prelaturách z 8. srpna tohoto roku.

Milovaní, ať Ježíš opatruje mé dcery a syny!

Jak jste si jistě všimli, papež František uveřejnil předevčírem list ve formě motu proprio o osobních prelaturách. V listě se zavádí úpravy dvou kánonů Kodexu kanonického práva v návaznosti na Praedicate evangelium o reformě římské kurie a na motu proprio Ad charisma tuendum.

Píši vám tato slova, abych se s vámi podělil o to, že s upřímnou, synovskou poslušností přijímáme tato ustanovení Svatého otce, a abych vás požádal, abychom i v tomto zůstali všichni velmi jednotní. Následujeme tak ducha, v němž žil svatý Josemaría a jeho nástupci při jakýchkoliv dispozicích týkajících se Opus Dei. Protože Dílo je skutečností Boží i církve, Duch svatý nás vede za všech okolností.

Na druhé straně musí být logicky motu proprio z 8. srpna zohledněno i při úpravě a aktualizaci stanov Díla, která již jeden rok probíhá. Z tohoto důvodu znovu prosím o modlitbu, o kterou jsem vás žádal před několika měsíci, aby se tato práce zdárně dokončila. Kromě toho bych rád, aby se v nás dennodenně milostí Boží posilovalo vědomí, že jsme dětmi církve, bratři a sestry jednotné rodiny, kteří se snaží do svého života vtělit poselství, jež přijal svatý Josemaría. Buďme apoštoly velkodušně rozsévající porozumění a lásku, s radostí pramenící ze setkání s Pánem.

Úpravy stanovené v těchto kánonech se týkají obecného práva osobních prelatur. V dodatku, který se týká laiků - smysl existence Opus Dei: obyčejní křesťané uprostřed světa, kteří hledají Boha prostřednictvím své profesionální práce a všedního života - je výslovně uvedena skutečnost, že jsou věřícími svých diecézí, stejně jako každý jiný katolík. V případě Díla jsou díky specifickému povolání také členy této nadpřirozené rodiny.

Na závěr vás povzbuzuji, abyste mě v příštích dnech nadále doprovázeli na pastorační cestě v Austrálii a na Novém Zélandu, jak jsem před nedávnem zmiňoval v jiném poselství. Svěřme se též na nadcházející slavnosti Nanebevzetí Panny Marie její mateřské přímluvě.

S veškerou láskou vám žehná

váš Otec

Fernando Ocáriz

Sydney, 10. srpna 2023