Poselství preláta (7. srpna 2023)

Prelát Opus Dei děkuje za modlitby za plody jeho pastorační cesty na Filipíny a do Indonésie a vyzývá nás, abychom se dále modlili za nadcházející cestu do Austrálie a na Nový Zéland a za Světový den mládeže.

Milovaní, ať Ježíš opatruje mé dcery a syny!

Ke konci pobytu na Filipínách a v Indonésii vám posílám těchto pár řádků, abych vám poděkoval za vaše modlitby na úmysl apoštolské práce v těchto asijských zemích. Zároveň vás prosím, abyste se dále modlili za tuto cestu, která má brzké pokračování v Austrálii a na Novém Zélandu.

Ve všech regionech Díla, s různými kulturami a zvyky, které obohacují celek, se zakouší - díky Bohu a věrnosti našeho Otce a věrnosti vaší - úžasná jednota ducha a rodiny. Tuto jednotu se snažíme žít jako dar a odpovědnost každého a každé z nás; jejím původcem je láska, která se rozrůstá v bratrství a apoštolský zápal.

Nepřestávejte se modlit za plody Světového dne mládeže v Lisabonu jako další výraz jednoty s římských papežem. Postavme mladé lidi, kteří jsou přítomností a budoucností církve, pod mateřský plášť Panny Marie Fatimské.

S veškerou láskou vám žehná
váš Otec

Fernando Ocáriz

Jakarta, 7. srpna 2023