Poselství preláta (15. listopadu 2023)

Prelát Opus Dei sděluje, že během roku 2024 se budou konat v regionech Pracovní týdny jako příprava na pravidelný Generální kongres, který se má uskutečnit v roce 2025.

Milovaní, ať Ježíš opatruje mé dcery a syny!

Je přirozené, že jsme do svých modliteb zahrnuli myšlenky na právě probíhající války, zvláště ve Svaté zemi a mezi Ruskem a Ukrajinou. Buďme i v této věci velmi sjednocení s papežem a celou církví.

V několika předchozích poselstvích jsem se zmínil o tom, že se plánují Pracovní týdny, nazývané také Regionální sněmy. S radostí vám sděluji, že se uskuteční ve všech regionech v průběhu roku 2024 jako příprava na pravidelný Generální kongres, který má být v roce 2025. Tématem těchto sněmů je: Cesta ke stému výročí Díla. Hlouběji poznat charisma a obnovit naši touhu sloužit Bohu, církvi a společnosti.

Začínáme tak konkrétnější přípravu na toto sté výročí. Přeji si, abyste se do ní všichni zapojili, jak jsem už zmiňoval v poselství z 10. června 2021. V každém regionu budete informováni o datu konání vašeho Pracovního týdne a o způsobu, jakým se ho můžete účastnit. Může to být příležitostí k prohloubení „daru Ducha svatého, který dostal svatý Josemaría“ (Ad charisma tuendum), k prohloubení krásy poslání ve službě církvi a společnosti a touhy doprovázet mnoho lidí na cestě do nebe. Bude to i příležitost zamyslet se nad tím, jak reagovat na aktuální výzvy v duchu Opus Dei a jak se na sté výročí na každém místě připravit.

18. tohoto měsíce přijme jáhenskou službu devětadvacet věřících Díla. Proste Pána, aby tyto měsíce diakonátu v přípravě na kněžství dobře využili.

S veškerou láskou vám
žehná váš otec

Fernando Ocáriz

Řím, 15. listopadu 2023