Poselství preláta (3. července 2023)

Prelát Opus Dei prosí o modlitby za plody pastoračních cest, které uskuteční v létě, a za plody nedávného Mimořádného generálního kongresu.

Stále máme na paměti a v našich srdcích svátek svatého Josemaríi. Prosili jsme ho v těchto dnech, aby zachoval Dílo stále mladé. To je i naše přání: každý z nás se snaží ve své každodenní věrnosti ztělesňovat ducha, kterého jsme obdrželi od našeho zakladatele, a zároveň jdeme všichni vpřed jako jeden, „quasi civitas firma“ (Př 18,19), skrze společenství svatých.

V tomto duchu sjednocené rodiny, v níž každý člen má svou nezastupitelnou roli, vás chci požádat, abyste mě v nadcházejících měsících doprovázeli na mých cestách: je radost setkat se s dcerami a syny ve Francii, Španělsku, na Filipínách, v Indonésii, Austrálii a na Novém Zélandu. Prosím vás, abyste svou modlitbou a každodenní prací - to jsou naše zbraně - podporovali plody apoštolské práce vašich sester a bratří v těchto zemích. Zároveň vězte, že ať už jsem vám zeměpisně blízko nebo daleko, vždycky mě budete mít nablízku: modlím se s láskou za každou a za každého z vás. A zároveň této blízkosti využívám a spoléhám se na vaši sílu a pevnost.

Prosme i nadále s velkou důvěrou Pána „cor unum et anima una“ (Sk 4,32) o plody nedávného Mimořádného generálního kongresu. V tomto období máme svátky Panny Marie Karmelské a Nanebevzetí Panny Marie. Prožijme je ruku v ruce s naší Matkou, jak navrhoval svatý Josemaría, když parafrázoval oblíbené rčení: „Od jedné Panny k druhé.“

S veškerou láskou vám žehná

váš Otec

Fernando Ocáriz

Pamplona, 3. července 2023