Počet článků: 64

Poselství preláta (15. prosince 2021)

Prelát Opus Dei nás zve, abychom o letošních Vánocích přinášeli radost z Ježíšova narození těm nejpotřebnějším a lidem kolem nás.

Pastýřské listy

Poselství preláta (25. listopadu 2021)

Prelát Opus Dei nás zve, abychom prožívali realitu smrti s nadějí, důvěřovali Boží lásce a obraceli se na Pannu Marii.

Pastýřské listy

Poselství preláta (20. září 2021)

Prelát Opus Dei nás vyzývá, abychom oživili své spojení s naším Pánem skrze kříž.

Pastýřské listy

Poselství preláta (srpen 2021)

Prelát Opus Dei nás zve, abychom ho doprovázeli v modlitbě u příležitosti 50 let jeho kněžského svěcení.

Pastýřské listy

Poselství preláta (17. července 2021)

U příležitosti svátku Marie Magdalény nám prelát Opus Dei navrhuje, abychom s novým nadšením přijali Ježíšovo pozvání k obrácení.

Pastýřské listy

Poselství preláta (10. června 2021)

Prelát Opus Dei nás vybízí k účasti na přípravách stého výročí založení Díla, jež oslavíme od 2. října 2028 do 14. února 2030.

Pastýřské listy

Poselství preláta (1. května 2021)

Prelát Opus Dei nás zve, abychom náš vztah s Pannou Marii zintezivnili a vykonali v měsíci květnu pouť do mariánské svatyně.

Pastýřské listy

Poselství preláta (11. dubna 2021)

Prelát Opus Dei nás zve, abychom prožívali Velikonoce s radostným vědomím toho, že Kristus byl vzkříšen, a zároveň abychom si uvědomovali důvody této radosti, která pochází od něho.

Pastýřské listy

Poselství preláta (19. března 2021)

U příležitosti zahájení Roku rodiny a slavnosti svatého Josefa nás Mons. Fernando Ocáriz zve, abychom věnovali zvláštní péči našemu domovu a také abychom vyšli vstříc druhým rodinám a lidem v nouzi.

Pastýřské listy

Poselství preláta (20. února 2021)

Na začátku postní doby nás Mons. Ocáriz zve, abychom se prostřednictvím půstu identifikovali na cestě chudoby s Kristem.

Pastýřské listy