Poselství preláta (17. července 2021)

U příležitosti svátku Marie Magdalény nám prelát Opus Dei navrhuje, abychom s novým nadšením přijali Ježíšovo pozvání k obrácení.

Milovaní, ať mi Ježíš opatruje mé dcery a syny!

Pokračujme v modlitbách za apoštolský impuls po celém světě, nyní konkrétně za nový region, který zahrnuje Kolumbii a Ekvádor. Nezapomeňte mě také doprovázet svými modlitbami na cestě, kterou za několik dní podniknu do různých zemí.

V těchto řádcích bych chtěl, abychom u příležitosti svátku svaté Marie Magdalény, který budeme slavit 22. července, s novým nadšením přijali Ježíšovo pozvání k obrácení. Je to trvalý úkol, protože jeho motivace, jeho impuls musí být trvalý: láska k Bohu a skrze něj a v něm láska k druhým.

Jsme přesvědčeni – měli bychom být přesvědčeni všichni -, že se musíme obrátit; to nás nevede ke smutku, protože to znamená znovu se vydat na cestu do otcovského domu (srov. Lk 15,11-32). Jak nás ujišťuje svatý Josemaría: „Vědomí Božího synovství dodává našemu obrácení radost" (Jít s Kristem, č. 64).

Radost z obrácení je radostí z lásky, z lásky, která odpovídá lásce, kterou má k nám Bůh; proto o obrácení, které potřebujeme, prosíme především Pána: "Vrať nás, Hospodine, k sobě, a my se vrátíme" (Pl 5,21).

Prosím, abyste se modlili za oběti, jejich rodiny a všechny ty, kteří byli postiženi záplavami v Evropě, zvláště v Německu, Belgii a Holandsku. Prosme Pannu Marii za úspěch záchranných prací, které stále probíhají, při hledání pohřešovaných.

S veškerou láskou vám žehná

váš otec

Pamplona, 17. července 2021