Poselství preláta (11. dubna 2021)

Prelát Opus Dei nás zve, abychom prožívali Velikonoce s radostným vědomím toho, že Kristus byl vzkříšen, a zároveň abychom si uvědomovali důvody této radosti, která pochází od něho.

Milovaní, ať mi Ježíš opatruje mé dcery a syny!

V této velikonoční době slavíme velký důvod naší radosti: Kristus vstal z mrtvých! Kromě toho má každý z nás i jiné důvody k radosti: pocit, že je milován a chápán svými blízkými, nějaká rodinná oslava, spokojenost v práci, příbuzní, kterým se daří uprostřed těžkostí atd. Všechny tyto skutečnosti - velké i malé, tak často smíšené s lidským utrpením a omezeními - jsou Božím darem a ukazují nám, že blízkost Zmrtvýchvstalého Krista se v životě každého z nás projevuje i v dobrých věcech, které děláme nebo které se nám dějí.

S vděčností na tyto chvíle vzpomínejme, i když se nám do duše chce vkrást smutek. Panna Maria, kterou vyznáváme jako příčinu naší radosti, nám pomůže být šťastnými a být, jak chtěl svatý Josemaría, „rozsévači radosti a pokoje“.

Z celého srdce vám žehná

vás Otec

Řím , 11. dubna 2021