Poselství preláta (1. května 2021)

Prelát Opus Dei nás zve, abychom náš vztah s Pannou Marii zintezivnili a vykonali v měsíci květnu pouť do mariánské svatyně.

Milovaní, ať mi Ježíš opatruje mé dcery a syny!

Začíná měsíc květen a na mnoha místech je zvykem zintenzivnit náš synovský vztah k Panně Marii. Pokusme se o to osobně, zejména tím, že vykonáme pouť do mariánské svatyně nebo k obrazu Panny Marie, a to v prostém a přátelském tónu, který nám navrhnul a naučil sv. Josemaría.

Při těchto poutích se nezapomínejme modlit za ty, kteří v tomto období pandemie zemřeli, a za ty, kteří jejími následky stále více trpí.

Díky představivosti lásky můžeme tyto poutě určitým způsobem zpřístupnit nemocným a starším lidem, kteří jsou zranitelnější, a využít přitom nejmodernější technologie. Tak budeme ruku v ruce s Pannou Marií rozsévat kolem sebe útěchu a radost, doprovázet členy rodiny, přátele a známé.

Nejistota, která přetrvává v mnoha zemích, může způsobovat únavu a sklíčenost. Obraťme se společně k naší Matce: ona nás naplní nadějí.

Také vás prosím, abyste se i nadále modlili za projekt, o kterém jsem psal v lednu. Nyní konkrétně za nové vymezení nedávno ustaveného regionu prelatury, který zahrnuje bývalé oblasti jižní a východní Afriky.

S mým nejsrdečnějším požehnáním

Váš Otec

V Římě, 1. května 2021