Poselství preláta (10. června 2021)

Prelát Opus Dei nás vybízí k účasti na přípravách stého výročí založení Díla, jež oslavíme od 2. října 2028 do 14. února 2030.

Milovaní, ať mi Ježíš opatruje mé dcery a syny!!

Ve svém dopise z 28. října jsem vám připomněl, že se blíží sté výročí založení Díla: zvláštní příležitost obnovit naši touhu sloužit Bohu, církvi a celé společnosti.

Sanitární krize, kterou prožíváme na celém světě, potvrdila potřebu starat se jeden o druhého s širokým rozhledem a usilovat o dobro všech lidí. Péči, kterou můžeme věnovat druhým skrze modlitbu, obyčejnou práci - neobyčejnou, pokud je to nutné a možné - uprostřed rozmanitých okolností každého dne. Proto se snažme žít více sjednoceni s Pánem a orientováni na službu všem. Jak velké panorama je neustále před námi!

Oslavy stého výročí budou probíhat od 2. října 2028 do 14. února 2030, kdy uplyne 100 let od zahájení práce se ženami. Proto se bude slavit ve dvou termínech jako výraz jednoty. Přestože do konce roku zbývá ještě nějaký čas, na návrh Centrální asesorie a Generální rady byl vytvořen iniciální výbor, který bude pracovat na přípravách.

Chci, abychom se na přípravě podíleli všichni. Z tohoto důvodu se bude tento výbor v příštích letech věnovat především naslouchání věřícím Díla a mnoha dalším lidem. Obdržené podněty nám pomohou oslavu lépe naplánovat.

Sté výročí bude příležitostí k zamyšlení nad naší identitou, historií a posláním. To povede každého z nás k poděkování, prosbě o odpuštění a k předsevzetím ke zlepšení. Vždy s přístupem, který jsme se naučili od našeho Otce: snažit se žít přítomnost s láskou, s osobní i kolektivní pokorou, sloužit v obyčejnosti.

Tato událost bude také vhodnou příležitostí zamyslet se nad výzvami, kterým církev a společnost čelí, a položit si otázku, jak bychom mohli co nejlépe přispět. Bude to vhodná doba, abychom se podívali do budoucnosti a společně přemýšleli - vy mladí budete hrát zásadní roli - o tom, jak přenést Opus Dei do dalších sta let. Je to příležitost, abychom omladili sami sebe, rozpoznali Boží lásku v našem životě a přinesli ji druhým, zejména těm, kteří ji nejvíce potřebují.

Pokračujte v podpoře územní restrukturalizace některých obvodů prelatury modlitbou; nyní se jedná o nový region ve Střední Americe.

S mým nejmilejším požehnáním

váš Otec

Řím, 10. června 2021