Poselství preláta (20. září 2021)

Prelát Opus Dei nás vyzývá, abychom oživili své spojení s naším Pánem skrze kříž.

Milovaní, ať mi Ježíš opatruje mé dcery a syny!

Před několika dny, na svátek Povýšení svatého Kříže, jsem si znovu připomněl slova, která nám náš Otec adresoval 14. září 1969 na závěr požehnání s Lignum Crucis. Při té příležitosti vyjmenovával důvody, proč bychom měli milovat kříž. Na závěr nám jako další důvod řekl, že bude vždy naším společníkem na cestě. Setkáváme se s ním osobně, za různých okolností a různými způsoby.

Proto je velmi dobré oživovat, vždy novým způsobem, víru v účinnost našeho spojení s Ježíšovým křížem. Můžeme si připomenout slova svatého Pavla: „na svém těle doplňuji to, co zbývá vytrpět do plné míry Kristových útrap; má z toho prospěch jeho tělo, to je církev" (Kol 1,24).

Víme, že nesmírné účinnosti Kristovy oběti ve skutečnosti nic nechybí. Bůh sám však ve své Prozřetelnosti, které plně nerozumíme, chce, abychom se podíleli na uplatňování její účinnosti. To je možné, protože nás učinil účastníky Ježíšova synovství s Otcem, a to mocí Ducha svatého: „Jsme-li však děti, jsme i dědici: dědici Boží a spoludědici Kristovi. Musíme ovšem jako on trpět, abychom tak mohli spolu s ním dojít slávy" (Řím 8,17).

Často nám pomáhají vnější znaky. V tomto smyslu, jak se k tomu příležitostně vyjádřil papež František, jsou obrazy kříže, které máme ve své blízkosti – na pracovišti, doma atd. - pozváním ke sjednocení s Pánem.

Doprovázení Panny Marie v blízkosti kříže pomůže našemu srdci, aby vědělo, jak „číst v knize, kterou je ukřižovaný Kristus: aby nás naplnila pokojem, radostí a touhou po svatosti" (sv. Josemaría, Rozjímání, 15. září 1970).

S velkou láskou vám žehná

váš Otec

Řím, 20. září 2021