Poselství preláta (srpen 2021)

Prelát Opus Dei nás zve, abychom ho doprovázeli v modlitbě u příležitosti 50 let jeho kněžského svěcení.

Milovaní, ať mi Ježíš opatruje mé dcery a syny!

15. srpna, na slavnost Nanebevzetí Panny Marie, uplyne padesát let od mého kněžského svěcení. Ačkoli každý den je vhodné se obracet na našeho Pána s modlitbou, kterou jsme se naučili od dona Álvara - „děkuji, odpusť mi, pomoz mi více“ - jsou chvíle, jako je toto výročí, kdy tato slova rezonují v našich duších zvlášť intenzivně.

Doprovázejte mě svými modlitbami v mém díkůvzdání a prosbě o odpuštění a pomoc. Zahrnujte také do svých modliteb dalších dvacet osm kněží, kteří byli toho dne vysvěceni - šest z nich již odešlo do nebe – a všechny kněze v církvi.

Těm z nás, kteří měli být 15. srpna 1971 vysvěceni, napsal náš Otec dopis, v němž mimo jiné říká: „Budete vysvěceni, synové moji, abyste udělovali svátosti a hlásali Boží slovo. Zvláště svátost smíření musí být pro Vás hlavní vášní: budete muset trávit ve zpovědnici mnoho hodin, když ji budete prostřednictvím ušní zpovědi udělovat, povzbuzováni ve své lásce milosrdnou Ježíšovou láskou, a tím v sobě obnovovat božský obraz Dobrého pastýře, který hledá ovce jednu po druhé.“

Prosme o přímluvu svatého Josemaríu, aby to tak bylo u všech kněží. Pamatujme také, že my všichni, muži i ženy, kteří máme kněžskou duši, můžeme být navzdory svým omezením a nedostatkům „prostředníky v Kristu Ježíši, abychom všechno přivedli k Bohu a aby božská milost všechno oživila“, jak psal náš Otec. A jako vždy se také obracejme na mateřskou pomoc Panny Marie.

S veškerou láskou vám žehná

váš otec

Milán, 7. srpna 2021