Poselství preláta (15. prosince 2021)

Prelát Opus Dei nás zve, abychom o letošních Vánocích přinášeli radost z Ježíšova narození těm nejpotřebnějším a lidem kolem nás.

Milovaní, ať mi Ježíš opatruje mé dcery a syny!

V těchto dnech se už náš pohled upírá na Betlém. Svatá rodina nemá místo v hostinci, a tak hledá útočiště ve stáji. Chlad, chudoba a nepřijetí jsou příznačné pro tyto chvíle. Novorozený Ježíš je však obklopen láskou Marie a Josefa.

Podobná nouze jako ta v Betlémě se může určitým způsobem opakovat v mnoha domácnostech našich měst, zejména v letošním roce, poznamenaném sociálními, pracovními a zdravotními problémy. Mnozí také zažívají větší osamělost. Snažme se modlitbou a materiální pomocí přinášet teplo co největšímu počtu lidí a umět v každém z nich kontemplovat tvář Krista, který se stal Dítětem: „Amen, pravím vám: Cokoli jste udělali pro jednoho z těchto mých nejposlednějších bratří, pro mne jste udělali“ (Mt 25,40). Jakou radost nám přináší iniciativa tolika lidí, kteří se snaží přinášet radost z Ježíšova narození těm nejpotřebnějším!

Během těchto svátečních dnů strávíme také mnohé chvíle s rodinou a přáteli. Budeme moci s nimi sdílet radostnou zvěst a převzít odpovědnost za situaci každého z nich; jak říká svatý Josemaría, „křesťanská láska nespočívá jen v dávání, ale i v porozumění“ (Cesta, 463). A tak můžeme, navzdory naší malosti, předávat o těchto Vánocích světlo naděje. Narození Ježíše nám připomíná, že plamínek nezhasíná ani uprostřed té nejchladnější noci. Budeme-li přinášet intimní atmosféru jesliček do našich domovů, pomůže nám to také objevit nebo znovuobjevit Boží lásku k nám.

S velkou láskou vám žehná a přeje šťastné a svaté Vánoce
váš Otec

Fernando Ocáriz

Řím, 15. prosince 2021