Antal artiklar: 24

Vad är det heliga Korsets prästsällskap?

I den här videon förklaras kortfattat det heliga korsets prästsällskap, en sammanslutning av präster som är oskiljaktigt förenad med prelaturen Opus Dei och som har som mål att främja helighet hos sekulärpräster i utövandet av deras ämbete i Kyrkans tjänst.

Det heliga Korsets prästsällskap

Många vägar till Gud

Oskari döptes 2002 och har nu vigts till katolsk präst. I videon berättar han minnen från sin barndom och studietid och hur han på olika vägar kom närmare Gud.

Det heliga Korsets prästsällskap

Präster i Surahammar

Under påskveckan har ytterligare en kurs ägt rum för präster som är verksamma i länderna kring Östersjön. I år deltog präster från Finland, Litauen och Polen, utöver några präster från Sverige.

Det heliga Korsets prästsällskap

Behörighet och antagning

Präster inkardinerade i olika stift kan be om att bli antagna som adjungerade eller supernumerarier, i det prästerliga sällskapet av det heliga korset (detsamma gäller för de diakoner som uttryckligen visar sin avsikt att bli prästvigda).

Det heliga Korsets prästsällskap

Medlemmar och medarbetare

De som ber om att bli antagna i det Heliga korsets prästsällskap bör känna sig helt övertygade om att de är kallade av Gud att söka helighet mitt i världen enligt Opus Deis anda.

Det heliga Korsets prästsällskap

Opus Deis budskap

Opus Dei finns inom katolska kyrkan för att främja sökandet efter helighet mitt i världen. Den har fyra huvudsakliga riktlinjer, förenade sinsemellan, i sin anda; det gudomliga barnaskapet, ett helgjutet liv, helgande av arbetet och en fromhet förankrad i kyrkans lära.

Det heliga Korsets prästsällskap

Det heliga Korsets prästsällskaps historia

Det heliga Korsets prästsällskap har sina rötter i den helige Josemarías kärlek till stiftsprästerna och den grundläggande händelse, som ägde rum den 2 oktober 1928, då Gud lät honom se Opus Dei, även om det antog juridisk form först flera år senare, 1943.

Det heliga Korsets prästsällskap

En förening för präster

Det heliga Korsets prästsällskap är en förening för präster, som är knuten till prelaturen Opus Dei.

Det heliga Korsets prästsällskap

Tadeo: grönt ljus för Herren

Tadeo funderade länge på möjligheten att bli präst. Sedan, en dag, medan han väntade på ett trafikljus, såg han klart: “Jodå, varför inte?”

Det heliga Korsets prästsällskap

Marcos: i de existentiella periferierna

Marcos Gaviola hjälpte många bönder att bruka jorden så väl som möjligt. De hade det svårt., säger han. Nu, inför prästvigningen, tycker han att det bästa sättet att hjälpa folk är att erbjuda dem Guds närhet.

Det heliga Korsets prästsällskap