Präster i Surahammar

Under påskveckan har ytterligare en kurs ägt rum för präster som är verksamma i länderna kring Östersjön. I år deltog präster från Finland, Litauen och Polen, utöver några präster från Sverige.

Opus Dei - Präster i SurahammarMan hade, bland annat, föreläsningar om kyrkofäderna, kyrkans antropologiska syn på familjen och friheten

Det vanliga schemat med föreläsningar i olika ämnen avbröts tisdagen den 14 april med ett besök av nuntien för de nordiska länderna. Hans excellens ärkebiskop Henryk Józef Nowacki anlände på förmiddagen och hade ett informellt möte med alla deltagarna efter lunch.

Han berättade om de utmaningar som stiften i Norden har och uppmuntrade prästerna att ta sig an sina pastorala uppgifter med tro och intensiv bön. För deltagarna var det ett mycket bra tillfälle att lära känna omständigheterna i de övriga stiften. Deltagarna kunde också för nuntien berätta om sina egna pastorala erfarenheter.

De ämnen som behandlades under kursen var bland annat föreläsningar om kyrkofäderna, kyrkans antropologiska syn på familjen och friheten. Även flera pastorala fall togs upp enligt en särskild fallmetod.

Allt detta ägde rum i en avspänd atmosfär som fick deltagarna att dela med sig av sina egna erfarenheter. Det viktigaste var nog ändå prästens andliga liv. Just därför fanns det tid för en dagsreträtt och tillfälle till gemensam bön.