Antal artiklar: 10

Escriva.org, en webbplats för att utforska den helige Josemarías budskap

Den helige Josemarías böcker innehåller förslag för dem som vill bli hittade av Gud i sitt vanliga liv. Den första boken publicerades 1939: Vägen. Lanseringen av webbplatsen escriva.org gör det nu lättare att få tillgång till många av skrifterna från Opus Deis grundare.

Documentation

Dekret om det heroiska utövandet av dygderna hos Guds Tjänare Josemaría Escrivá de Balaguer

Den 9 april 1990 auktoriserade påven Johannes Paulus II Kongregationen för helgonförklaringsprocesser att kungöra dekretet om heroiska dygder hos grundaren av Opus Dei, Josemaría Escrivá de Balaguer (1902-1975). Vi publicerar en översättning till svenska av det latinska originalet.

Documentation

Den andliga kommunionen: en bön som spred sig över världen

En artikel om den slumpmässiga upptäckten av ursprunget till den andliga kommunionen, som den helige Josemaría spred till många tusen människor runt om i världen. Den som berättar är fader Jesus Sancho.

Documentation

Övriga dokument

Besök gärna den helige Josemarías hemsida. Där hittar du andra dokument på engelska och andra språk.

Documentation

Predikan vid saligförklaringen (17/5 1992)

Inför tusentals människor fran alla världsdelar saligförklarade Johannes Paulus II den 17 maj 1992 Josemaría Escrivá, grundare av Opus Dei, och Josephina Bakhita, kanosiannunna.

Documentation

Predikan vid helgonförklaringen (6/10 2002)

Den helige Faderns ord till deltagarna i mässan för helgonförklaringen av Opus Deis grundare den 6 oktober 2002.

Documentation

Artikel av kardinal Joseph Ratzinger

"Att låta Gud verka". Artikel av Kardinal Joseph Ratzinger om den helige Josemaría Escrivá. (L'Osservatore Romano, 6-X-2002). Kardinal Ratzinger, dåvarande prefekt för Troskongregationen, skriver om det budskap den helige Josemaría förkunnade samt om grundarens personlighet.

Documentation

Artikel av kardinal Albino Luciani

"Att söka Gud i vardagsysslorna”. Artikel av Kardinal Albino Luciani. ("Gazzettino di Venezia", 25-VII-1978). Kardinal Luciani, sedermera påve Johannes Paulus I, skriver om den helige Josemarías anda och budskap: att helga arbetet, att tacka ja till den universella kallelsen till helighet som varje kristen får.

Documentation

Påven Johannes Paulus II:s tal till pilgrimer i helgonförklaringen

Påven Johannes Paulus II träffade de pilgrimer som deltagit vid helgonförklaringen av Josemaría Escrivá, på Petersplatsen. "Man skulle kunna säga", sade påven i sitt tal, "att han var vardagslivets helgon”.

Documentation

Bibliografi

Den helige Josemarías skrifter samt biografier över hans liv och verk på svenska och andra språk kan beställas hos varje bokhandlare eller på: Catholica

Documentation