Antal artiklar: 26

Prästadömets år: Ett sakrament till tjänst för andra

Att vara präst innebär att vara allas tjänare. Liksom Kristus tvättade sina lärjungars fötter, så bör prästen uppoffra sig för att tjäna andra. Det är framför allt Gud som uppskattar en sådan generositet. Ännu en video under Prästadömets år. (3 min 16 sek)

Kristet liv

Video under Prästadömets år: Prästernas mödrar

“Herren har valt det bästa som fanns i mitt hem.” Det försäkrar på denna video modern till en präst, och kanske varje mor till en präst tänker detsamma. I serien om präståret ägnar vi dem denna video.

Kristet liv

Video under Prästadömets år: Eukaristin, prästämbetets centrum

Året som ägnas åt bön för prästerna fortsätter. I denna video, den fjärde i serien, talas om föreningen mellan prästämbetet och det heliga Mässoffret.

Kristet liv

Video under Prästadömets år (3): prästens identitet

Vad skulle den Helige Fadern säga i förtrolighet till varje präst i världen, om de kunde mötas ett ögonblick? Enligt sekreteraren för Kongregationen för präster, Mons. Mauro Piacenza, skulle Benedikt XVI tala om identitet. (3 min 29 sek)

Kristet liv

Tacka Gud för prästerna

Andra videon i serien ägnad åt Prästadömets år. Professor Francisco Varo påminner om att prästerna alltid varit nära oss i de bästa och viktigaste stunderna i vårt liv och gjort Gud närvarande (4 min 30 sek).

Kristet liv

Prelatens budskap med anledning av Prästadömets år

Benedikt XVI har utlyst ett år av bön speciellt för prästerna. Därför inleder vi en ny videoserie om prästämbetets gåva. Mons. Javier Echevarría presenterar serien (5 min 18 sek).

Kristet liv