Jesus Kristus och Kyrkan

Jesus Kristus och Kyrkan

En grupp professorer i historia och teologi från Navarras universitet svarar på några ofta förekommande frågor om Jesus Kristus, hans budskap och hans kyrka. (html och pdf format)

Marias liv

Marias liv (XX): Världens Drottning och universums Härskarinna

Marias liv (XX): Världens Drottning och universums Härskarinna

Serien av texter om Vår Frus liv avslutas med scenen av hennes kröning som världsalltets Drottning. ”Och alla änglar betyga henne sin vördnad som hennes undersåtar …, och patriarkerna och profeterna och apostlarna …, och martyrerna och bekännarna och jungfrurna och alla helgonen …, och alla syndarna, och du och jag.”

Marias liv (XVIII) Den Helige Andens ankomst

Marias liv (XVIII) Den Helige Andens ankomst

”Alla höll ihop under ständig bön, tillsammans med några kvinnor, Maria, Jesu mor, och hans bröder.” Och då steg den Helige Ande ned, en scen som skall betraktas i denna artikel ur Vår Frus liv.

Videofilmer om S:t Paulus

Pauli brev

Pauli brev

Professor Bernardo Estrada presenterar för oss det arv som...