Marias liv

Marias liv (II): Vår Frus födelse

Den 8 september firar vi Jungfru Marias födelse. Den firas den 8 september, nio månader efter Marias obefleckade avlelse som firas den 8 december.

Marias liv (XX): Världens Drottning och universums Härskarinna

Serien av texter om Vår Frus liv avslutas med scenen av hennes kröning som världsalltets Drottning. ”Och alla änglar betyga henne sin vördnad som hennes undersåtar …, och patriarkerna och profeterna och apostlarna …, och martyrerna och bekännarna och jungfrurna och alla helgonen …, och alla syndarna, och du och jag.”