Har Jesus verkligen existerat?

"Att Jesus verkligen existerat är åtminstone lika väl dokumenterat som fallet är med Sokrates eller Perikles." Artikeln ingår i en serie som några professorer vid Navarras Universitet har förberett.

Idag tvivlar inte ens extremt kritiska historiker på, att Jesus från Nasaret existerat. Och närmare bestämt inte ens, om de lämnar tron och samtliga kristna historiska källor åsido för att utesluta varje misstanke om partiskhet. Att Jesus verkligen existerat är åtminstone lika väl dokumenterat som fallet är med Sokrates eller Perikles, bara för att nämna några särskilt kända gestalter. Ytterligare något: Som regel besitter vi avsevärt färre objektiva och kritiskt granskade data om antika personer än om Jesus. Och ändå tvivlar vi inte på deras existens.

Men bevis finns inte bara för Jesu blotta existens, utan även för en rad konkreta händelser i hans liv:

– Jesus levde under den första hälften av det första århundradet.

– Han var jude.

– Han tillbringade den mesta tiden i Galiléen.

– Han samlade en grupp lärjungar omkring sig.

– Han förstod sig på att vinna övertygade anhängare och väcka stora förväntningar: hans budskap och hans gärningar väckte stort uppseende.

– Han var åtminstone en gång i Judéen och i Jerusalem, och närmare bestämt med anledning av påskhögtiden. En del av Stora rådet ( det judiska folkets högsta organ i politiska och religiösa frågor) mötte Jesus med misstroende, de romerska ämbetsmännen med försiktighet. Detta ledde slutligen till att den romerske ståthållaren över Judéen, Pontus Pilatus, dömde honom till döden.

– Han spikades fast på ett kors och avrättades på så sätt. Hans kropp lades i en grav. Men ett par dagar senare var graven tom.

Dessa fakta kan man, åtminstone enligt forskningens rön hittills, anse som säkra. Det är anmärkningsvärt många för någon, som har levt för 2000 år sedan.

Hos Jesus tillkommer ytterligare helt andra dimensioner: Källorna visar på hans absolut extraordinära personlighet och tecknar en exempellös historisk verkan, som går avsevärt utöver det, som man kan föreställa sig, om man bara håller det som kan ses och kontrolleras för verkligt.

Dessa fakta om Jesus leder till övertygelsen, att han var den Messias, som skulle komma för att som den nye David leda sitt folk. Ännu mer: att han är Guds Son, som blivit människa.

Denna övertygelse kan man givetvis bara verkligen ta till sig med Guds hjälp. Kyrkan kallar denna särskilda hjälp för ”trons ljus”. Det förvränger inte verkligheten utan förmår förståndet att omfatta den i alla dess reella aspekter, även om de inte naturvetenskapligt sett kan bevisas.

Francisco Varo