Den heliga Treenighetens högtid

Denna söndag firar vi den heliga Trefaldighetens högtid. Vi erbjuer några texter av läroämbetet och den helige Josemaría som kan hjälpa att meditera i mysteriet.

För att be på den heliga Trefaldighetens högtid

Den heliga Treenigheten (Text av den helige Josemaría Escrivá)

Bönbok: Innehåller böner till den heliga treenigheten som Trisagium angelicum, Te Deum och andra. (Ladda ner bönboken).


En bön i bönboken


Katolska Kyrkans lära om den heliga Treenigheten

Vilket är det centrala mysteriet i den kristna tron?

Det centrala mysteriet i den kristna tron är den heliga Treenighetens mysterium. De kristna blir döpta i Faderns och Sonens och den Helige Andes namn.

Kan man få kunskap om den heliga Treenighetens mysterium med sitt blotta förnuft?

Gud har lämnat vissa spår av sitt treeniga väsen i skapelsen och i det Gamla testamentet, men det innersta i hans väsen, att han är den Treenige, utgör ett mysterium som är otillgängligt för det mänskliga förnuftet liksom för Israels tro, före Guds Sons människoblivande och sändningen av den Helige Ande. Detta mysterium har uppenbarats av Jesus Kristus, och det är källan till alla andra mysterier.

Hur uttrycker kyrkan sin tro på Treenigheten?

Kyrkan uttrycker sin tro på den Treenige Guden genom att bekänna en enda Gud i tre personer, Fadern, Sonen och den Helige Ande. De tre personerna är en enda Gud därför att var och en av dem är identisk med hela fullheten av den enda och osynliga gudomliga naturen. De tre personerna är verkligt skilda från varandra genom de relationer som sätter dem i förhållande till varandra: Fadern föder Sonen, Sonen är född av Fadern, den Helige Ande utgår från Fadern och från Sonen.

Hur verkar de tre gudomliga Personerna?

De gudomliga personerna kan inte skiljas från varandra när det gäller deras väsen; det kan de heller inte när de verkar. Treenigheten har en och samma verkan. Men i detta enda gudomliga handlande är varje person närvarande i enlighet med sitt eget sätt att existera i Treenigheten. »Min Gud, Treenighet som jag tillber...skänk min själ frid: gör den till din himmel, till din älskade boning och till din viloplats. Må jag aldrig lämna dig ensam, utan låt mig vara där, med hela mitt jag, helt och hållet vakande i min tro, helt och hållet i tillbedjan; må jag helt och hållet erbjuda mig själv åt din skapande handling« (Den saliga Elisabeth av Treenigheten).

∙ Ur Katolska kyrkans lilla katekes.