Den helige Paulus och Eukaristin

Vi avslutar videoserien om Aposteln Paulus. På denna sista video talas om Eukaristin som den största gåvan som Paulus gav de kristna gemenskaperna. (2 min, 15 sek).