Jesus Kristus och Kyrkan

En grupp professorer i historia och teologi från Navarras universitet svarar på några ofta förekommande frågor om Jesus Kristus, hans budskap och hans kyrka. (html och pdf format)