Jesus Kristus och Kyrkan

En grupp professorer i historia och teologi från Navarras universitet svarar på några ofta förekommande frågor om Jesus Kristus, hans budskap och hans kyrka. (html och pdf format)

Frågor om Jesus Kristus och kyrkan
Opus Dei - Jesus Kristus och Kyrkan