Jesus Kristus och Kyrkan

En grupp professorer i historia och teologi från Navarras universitet svarar på några ofta förekommande frågor om Jesus Kristus, hans budskap och hans kyrka. (html och pdf format)

Teamet som har utför det här arbetet består av professorerna Francisco Varo (red.), Juan Chapa, Vicente Balaguer, Gonzalo Aranda, Santiago Ausín och Juan Luis Caballero.

1. Vad vet vi om Jesus? (PDF)

2. Varför firas Jesu födelse den 25 decem­ber? (PDF)

3. Vad betyder Marias jungfrulighet? (PDF)

4. Gifte sig Josef en andra gång? (PDF)

5. Hade Jesus syskon? (PDF)

6. Var Jesus singel, gift eller änkling? (PDF)

7. Jesusforskning igår och idag (PDF)

8. Vilka var evangelisterna? (PDF)

9. Hur skrevs de första evangelierna? (PDF)

10. Har Jesus verkligen existerat? (PDF)

11. Vad är de kanoniska och de apokryfiska evangelierna? Hur många är de? (PDF)

12. Vad säger de apokryfiska evan­gelier­na? (PDF)

13. Vilka är gnostikerna? (PDF)

14. Vad säger romerska och judiska källor oss om Jesus? (PDF)

15. Vad säger Qumranmanuskripten oss? (PDF)

16. Vad är Nag Hammadi-biblioteket? (PDF)

17. Vem var Maria Magdalena? (PDF)

18. Vilket förhållande var det mellan Jesus och Maria Magdalena? (PDF)

19. Vad säger ”evangeliet enligt Maria (Magdalena)”? (PDF)

20. Vad hände under den sista måltiden? (PDF)

21. Vad säger Filippos evangelium? (PDF)

22. Hur ska Jesu underverk tydas? (PDF)

23. Var det Jesu mening att grunda en kyrka? (PDF)

24. Vad är den heliga Graal? Vilken anknytning har den till den Heliga Nattvardskalken? (PDF)

25. Vad innehåller det kristna budskapet? (PDF)