Den helige Paulus och kärleken

“Om jag saknar kärlek...” Utan caritas, utan kärlek till andra förlorar våra handlingar sin mening. Den helige Paulus tillägnade denna dygd en mycket vacker hymn, som professor Carla Rossi kommenterar på denna video. (2 min 44 sek)