Den helige Paulus och arbetet

En ny video för det Paulinska året. I denna video betraktas arbetet som en väsentlig dimension av det kristna livet i apostelns undervisning (2 min, 2 sek).