Webbkamera: Inför den korsfäste - intill den helige Josemarías grav

Tisdagen den 7 april kommer en webbkamera streama från prelatskyrkan Santa Maria della Pace, för att göra det möjligt att förbereda oss för Stilla veckan i den helige Josemarías närvaro. Två utsändningar om 45 minuter kommer att göras: klockan 11.00 och klockan 16.00. (UTC + 2).

Opus Dei - Webbkamera: Inför den korsfäste - intill den helige Josemarías grav

Sändning kl. 11.00


Den helige Josemaría om Kristi lidandes mysterium

Korsvägen av den helige Josemaría 14 stationer ut boken Korsvägen, skriven av Opus Deis grundare. (1998. Catholica Förlag AB).

. Ljudfil på spanska producerad av la Fundación Beta Films.

· Information om prelatskyrkan Santa Maria della Pace.

Kort videoklipp med den helige Josemaría: Se på krucifixet

Att komma ihåg Gud när vi är på arbetet är inte alltid lätt. Ett litet krucifix på arbetsbordet kan hjälpa oss att rikta tanken mot Herren medan vi fortsätter med våra arbetsuppgifter.

Eukaristin, ett trons och kärlekens mysterium. Text och ljudfil på spanska. Den helige Josemarías predikan om skärtorsdagen publicerad i När Krustus går förbi. Klicka här för den svenska texten.

Kristi död är de kristnas liv. Text och ljudfil på spanska. Den helige Josemarías predikan om långfredagen publicerad i När Krustus går förbi. Klicka här för den svenska texten.