Antal artiklar: 10

”Slutet på Jesu jordeliv”

Våra synder orsakade Kristi Lidande, den tortyr som vanställde Jesu älskvärda ansikte, dens ansikte som är ”perfectus Deus, perfectus homo. Och det är vårt elände som nu hindrar oss från att betrakta Herren och som gör att hans gestalt ter sig matt och vanställt.

Dagliga texter

Vad är "konsekrationen" i mässan?

Den heliga mässan är en oändlig gudomlig galenskap, som den helige Josemaría brukade säga. Kristi eukaristiska närvaro börjar när prästen "in persona Christi" uttalar orden för brödets och vinets konsekration. Vi ägnar denna artikel åt mässans hjärta.

Texter om troslära

Fastetiden och stilla veckan 2021

Videofilmer, ljudfiler och texter från den helige Josemaría och Opus Deis prelat för att gå in i fastetiden och förbereda stilla veckan.

Aktuellt

Stilla veckan

”Meningen med människan, hennes ursprung och fullkomnande finns i Kristus, den Gud som ödmjukar sig själv av kärlek «ända till döden, döden på ett kors».” (Johannes Paulus II, Rosarium Virginis Mariae). Texter om Stilla veckan av Opus Deis grundare.

Be med den helige Josemaría

Webbkamera: Inför den korsfäste - intill den helige Josemarías grav

Tisdagen den 7 april kommer en webbkamera streama från prelatskyrkan Santa Maria della Pace, för att göra det möjligt att förbereda oss för Stilla veckan i den helige Josemarías närvaro. Två utsändningar om 45 minuter kommer att göras: klockan 11.00 och klockan 16.00. (UTC + 2).

Aktuellt

Fastetiden och stilla veckan 2020

Videofilmer, ljudfiler och texter från den helige Josemaría och Opus Deis prelat för att gå in i fastetiden och förbereda stilla veckan.

Aktuellt

Fastetiden och stilla veckan 2019

Videofilmer, ljudfiler och texter från den helige Josemaría och Opus Deis prelat för att gå in i fastetiden och förbereda stilla veckan.

Aktuellt

Påvens brev till ungdomarna vid UNIV 2018

På UNIV-mötes femtioårsjubileum har påven Franciskus skrivit några ord till ungdomarna som deltar i år. Vi publicerar brevet och översättningen.

Kyrkan och Påven

Fastetiden och stilla veckan 2016

Videofilmer, ljudfiler och texter från den helige Josemaría och Opus Deis prelat för att gå in i fastetiden och förbereda stilla veckan.

Nyheter

Prelaten: "Herren lider av kärlek"

Utdrag ur Opus Deis prelats sammankomster med studenter som firat Stilla veckan i Rom (2015).

Om Prelaten