Santa Maria della Pace, Opus Deis prelatskyrka

Opus Deis prelatskyrka i Rom är tillägnad Santa Maria della Pace (Vår Fru av freden). Vi påminner här om denna kyrkas historia i vilken den helige Josemaría Escrivá är begraven. Den 2 maj är kyrkans invigningsdag.

Så här är Santa Maria della Pace

I vestibulen finns en bild av jungfru Maria, den sköna kärlekens moder.

I atriet kan man få se dopfunten i vilken den helige Josemaría döptes den 13 januari 1902. Biskopen och domkapitlet i Barbastro, hans födelsestad, donerade den till kyrkan.

Kyrkans altare befinner sig under en liten baldakin, enligt bruket i många romerska kyrkor.

Kyrkan äger en bild av jungfru Maria som utförts av Manuel Caballero. Den började vördas av de troende den 18 december 1959.

De troende kan be framför den helige Josemarías kvarlevor som finns under altaret.

Panoramabild från kyrkskeppet

Panoramabild från läktaren

Den helige Josemaría och Johannes Paulus II: vittnen till en historia

Den 31 december 1959, firade den helige Josemaría den första mässan i Santa Maria della Pace, som alltsedan upprättandet av Opus Dei till personalprelatur blev prelatskyrkan. På grund av den helige Josemarías stora vördnad för jungfru Maria fick kyrkan detta namn liksom bilden av henne inuti kyrkan. I kyrkans krypta finner vi sakramentskapellet och biktstolarna. Den helige Josemaría predikade oupphörligen om nödvändigheten av att använda sig av botens sakrament och Eukaristin, som är gåvor av Gud till sina barn, människorna och en källa till frid och evig glädje.

Som den helige Josemaría uttryckte det: "Jungfru Maria är – så åkallar Kyrkan henne – fredens Drottning. När det råder oro i din själ, i din familj eller på din arbetsplats, i den samhälleliga samvaron eller mellan nationer, skall du därför inte upphöra att vända dig till henne med den titeln: Regina pacis, ora pro nobis! – Du fredens drottning, bed för oss! Har du åtminstone försökt att göra det när du förlorar ditt lugn ...? Du kommer att bli förvånad över hur omedelbart det verkar. "

Johannes Paulus II kom till denna Prelatskyrka den 24 mars 1994 för att be inför biskop Alvaro del Portillos kvarlevor. Redan år 1978, när han var kardinal, hade påven kommit för att be på denna plats.

I prelatskyrkans krypta

I en liten krypta under prelatskyrkan dit man kan ta sig genom en liten trappa ligger biskop Alvaro del Portillo och biskop Javier Echevaerría begravda. De var den helige Josemarías första och andra efterträdare i Opus Deis ledning.

Den 27 juni 1975 begravdes den helige Josemaría i denna krypta. Över marmorgraven, under Opus Deis sigill, finner vi inskriptionen: EL PADRE (som är spanska och betyder Fadern), som ännu finns kvar.

Miljoner människor från hela världen ber Josemaría att hos Gud för dem utverka nådebevis av olika slag. Och många beger sig sedan till prelatskyrkan för att fortsätta att be eller för att tacka för de nådebevis de fått ta emot genom hans förmedling.

Efter grundarens saligförklaring år 1992 placerades hans kropp uppe i kyrkan, under altaret, där den befinner sig för närvarande.

I samma krypta finns Carmen Escrivá, grundarens syster begravd, och nyligen begravdes där Opus Deis första assisterande numeraria, Dora del Hoyo, vars saligförklaringsprocess inleddes juni 2012.

Praktisk information

Viale Bruno Buozzi, 75 — 00197 Roma

Klicka här för att se kyrkans lokalisering i Google Maps

Telefonnummer: (+39) 06 808 961
Öppettider: Alla dagar från 8.30 till 20.45.

Heliga Mässa: Alla dagar kl. 8.30, kl. 12.00 och kl. 19.30.
Under juli och augusti firas inte mässa kl. 19.30

Bikt: på italienska, engelska, franska, tyska, spanska och portugisiska.

Om en grupp önskar meddela sin ankomst i förväg eller om en präst önskar fira den heliga Mässan, v.g. ring tfn: (+39) 06 808 961 eller skriv till masses@villatevere.org.

Broschyr med praktisk information om Opus Deis prelatskyrka, Santa Maria della Pace (PDF)