Antal artiklar: 2

Den heliga Treenigheten

Som Opus Deis grundare predikade, Gud är med dig. I din själ, som befinner sig i nådens tillstånd, bor den heliga Treenigheten. Trots din bristfällighet kan och bör du därför ständigt samtala med Herren."

Be med den helige Josemaría

Den heliga Treenighetens högtid

Denna söndag firar vi den heliga Trefaldighetens högtid. Vi erbjuer några texter av läroämbetet och den helige Josemaría som kan hjälpa att meditera i mysteriet.

Andliga texter