Antal artiklar: 22

Vad betyder det liturgiska årets färger i mässan?

Lila, grönt, rött, vitt, rosa och blått delar upp den liturgiska kalendern. Varje färg belyser en aspekt av Jesu Kristi liv och drar in präster och troende i sakramentens mysterium. I firandet ikläder sig prästen Kristus; han agerar och talar, inte i sitt eget namn, utan "i Kristi person".

Texter om troslära

Den heliga Treenighetens högtid

Denna söndag firar vi den heliga Trefaldighetens högtid. Vi erbjuer några texter av läroämbetet och den helige Josemaría som kan hjälpa att meditera i mysteriet.

Andliga texter

Ett träningsläger för kristna

En idrottsman kan inte vinna, om han inte besegrar sig själv. Utan självövervinnelse fungerar ingen konditionsträning. Också en kristen tappar den inre andan, om han bara gör det han precis tycker om.

Andliga texter

Världsalltets vidder och hjärtat

Betraktelse över de tre liturgiska högtidsdagarna i juni.

Andliga texter

En bön som musik

Det är nog ingen tillfällighet, att när man försöker förklara rosenkransen och avfärda invändningarna mot den, så dyker det hela tiden upp jämförelser med musiken. En betraktelse inför Rosenkransmånaden oktober.

Andliga texter

De vises stjärna

Det gåtfulla i de tre vise männens ursprung har i alla tider inspirerat bildkonsten, den folkliga fromheten och litteraturen. En betraktelse inför Herrens uppenbarelse/Trettondedag jul – Epifania

Andliga texter

På andra sidan den döda döden

Tunn spiritualism och frälsande materialism – steg för steg mot klarhet – förvandlad kroppslighet – en påskbetraktelse av Josef Arquer

Andliga texter

Mitt under vardagen förda till ett högt berg

Josef Arquer inbjuder till en bedjande reflektion över Kristi förklaring.

Andliga texter

Dagligt umgänge med ett outgrundligt mysterium

Den heliga Treenighetens mysterium är det mysterium, som står i mitten av den kristna tron och det kristna livet. Det handlar om vem Gud är i sig själv. En betraktelse av Josef Arquer.

Andliga texter

Längtan efter Anden

"Apostlarnas bön är präglad av längtan, otålighet, antagligen också av nyfikenhet och väntande glädje." En pingstbetraktelse av Josef Arquer

Andliga texter