Den heliga Treenigheten

Som Opus Deis grundare predikade, Gud är med dig. I din själ, som befinner sig i nådens tillstånd, bor den heliga Treenigheten. Trots din bristfällighet kan och bör du därför ständigt samtala med Herren."

Pestsäule, Wien. Den heliga Treenigheten, Viennpixelart, CC BY-SA 4.0. via Wikimedia Commons

Lär dig att prisa Fadern och Sonen och den helige Ande. Lär dig att hysa en särskild vördnad för den heliga Treenigheten: Jag tror på Gud Fader, jag tror på Gud Sonen, jag tror på Gud den helige Ande. Jag hoppas på Gud Fader, jag hoppas på Gud Sonen, jag hoppas på Gud den helige Ande. Jag älskar Gud Fader, jag älskar Gud Sonen, jag älskar Gud den helige Ande. Jag tror på, hoppas på och älskar den heliga Treenigheten.

Denna andaktsövning är nödvändig som en övernaturlig övning för själen, och tar sig uttryck i hjärtats rörelser, även om den inte alltid kläs i ord.

Smedjan, nr. 296

Gud är med dig. I din själ, som befinner sig i nådens tillstånd, bor den heliga Treenigheten.

Trots din bristfällighet kan och bör du därför ständigt samtala med Herren.

Smedjan, nr. 261

Att umgås med var och en av de tre gudomliga personerna.

Vi började med de enkla och kära muntliga böner som vi lärde oss som barn, och som vi aldrig skulle vilja överge. Bönen som började med denna barnsliga oskuld, utvecklar sig nu till en bred flodbädd, lugn och säker, därför att den går i den takt som slås av vänskapen med den som sade: Jag är vägen. Om vi älskar Kristus på detta sätt, om vi med gudomlig djärvhet söker skydd i det sår som lansen öppnade i hans sida, kommer Mästarens löfte att uppfyllas: om någon älskar mig, så bevarar han mitt ord; och min Fader skall älska honom, och vi skall komma till honom och stanna hos honom.

Hjärtat måste nu skilja mellan de olika gudomliga personerna och tillbe var och en av dem. Vad vår själ upplever i det övernaturliga livet är ett slags upptäckt, som liknar den ett nyfött barn gör, då det börjar få upp ögonen för sin omgivning. Själen har ett innerligt och kärleksfullt umgänge med Fadern och Sonen och den helige Ande; och man underkastar sig utan svårighet den livgivande Tröstarens verksamhet, som ger av sig själv till oss, utan att vi har gjort oss förtjänta av det: de övernaturliga dygderna och den helige Andes gåvor!

Guds vänner, nr. 306

Gud Fader

Barn ... Vad de försöker uppföra sig väl, när de är tillsammans med sina föräldrar.

Och hur mycket sätter inte kungabarnen sin ära i att bevara sin kungliga värdighet inför sin fader, kungen! Men du ... vet du inte om att du alltid står inför den store Konungen, Gud din Fader?

Vägen, nr. 265

Jesus Kristus

Jesus är Vägen, Medlaren. I honom finns allt, utanför honom inget. I Kristus, lärda av honom, vågar vi kalla den Allsmäktige Fader vår. Den som skapat himmel och jord är en innerligt älskande Far som väntar på att vi gång på gång skall återvända till honom, på att var och en av oss ståndigt skall återvända som en ny förlorad son.

När Kristus går förbi, nr. 91

Den helige Ande

Umgås med den helige Ande, den store Förbigångne. Det är han som måste helga dig.

Glöm inte att du är Guds tempel. Tröstaren bor i din själs innersta: lyssna på hans ingivelser och rätta dig efter dem.

Vägen, nr. 57

Nöj dig inte med att tala med Tröstaren, lyssna till honom!

Begrunda i din bön att det andliga barnaskapets liv, som gav dig en djup insikt om att du är Guds barn, fyllde dig med ett barns kärlek till Fadern; tänk på att du först gick genom Maria till Jesus, som du tillber som en vän till honom, som hans bror, som den som älskar honom …

Sedan du tagit det här rådet till dig, förstår du att du hittills visste att den helige Ande har sin boning i din själ för att helga den … men att du inte hade ”begripit” denna sanning om hans närvaro. Du behövde det där rådet: nu känner du Kärleken inom dig; och du vill umgås med honom, vara hans vän, hans förtrogne … göra det lättare för honom att städa, rycka upp, sätta i brand …

Jag klarar det inte, tänkte du. — Lyssna till honom, upprepar jag. Han skall ge dig kraft, han kommer att göra allt, om du vill … och visst vill du!

Be till honom: Gudomlige Gäst, Mästare, Ljus, Vägledare, Kärlek: må jag välkomna dig och lyssna till din undervisning, och upptändas och följa dig och älska dig.

Smedjan, nr. 430

Jungfru Maria, vår Fru

Umgås med de tre Personerna, Gud Fader, Gud Son, Gud Helig Ande. Och vägen till den heliga Treenigheten går genom Maria.

Smedjan, nr. 543

Vad folk tycker om att påminnas om sitt släktskap med litterära, politiska, militära eller kyrkliga berömdheter! Sjung för den obefläckade Jungfrun och påminn henne: Hell dig Maria, Gud Faders dotter; hell dig Maria, Gud Sons moder; hell dig Maria, Gud helige Andes brud ... Större än dig är endast Gud!

Vägen, nr. 496