Antal artiklar: 187

Är en kristen persons bön likadan som bönen hos någon som tillhör en annan religion?

En ny del i serien av texter med Frågor om den kristna tron. I den här artikeln diskuteras skillnaden mellan bönen hos en kristen och en person med en annan religion.

Texter om troslära

Avlat för medlemmar, släktingar och medarbetare i Opus Dei

På vissa datum som är relaterade till Verkets historia och dess skyddspatroner kan medlemmar i Opus Dei, deras familjer samt katolska medarbetare få fullständig eller partiell avlat. I den här artikeln förklarar vi hur och när.

Kristet liv

Vad betyder det liturgiska årets färger i mässan?

Lila, grönt, rött, vitt, rosa och blått delar upp den liturgiska kalendern. Varje färg belyser en aspekt av Jesu Kristi liv och drar in präster och troende i sakramentens mysterium. I firandet ikläder sig prästen Kristus; han agerar och talar, inte i sitt eget namn, utan "i Kristi person".

Texter om troslära

Vad är "konsekrationen" i mässan?

Den heliga mässan är en oändlig gudomlig galenskap, som den helige Josemaría brukade säga. Kristi eukaristiska närvaro börjar när prästen "in persona Christi" uttalar orden för brödets och vinets konsekration. Vi ägnar denna artikel åt mässans hjärta.

Texter om troslära

Varför strävar kristna efter att lyda Gud?

"Min mat är att göra hans vilja, som har sänt mig, och att fullborda hans verk" (Joh 4:34). Det är så här Jesus beskriver hela sitt liv, som en uppmaning att leva i frihet och bli allas tjänare genom kärlek.

Texter om troslära

Vad menas med "proselytism" i den katolska kyrkan?

Detta "gå ut" som påven uppmanar oss till är ett uttryck för det som i kyrkan traditionellt har kallats "apostolat" och "evangelisation": ett arbete som bland annat kännetecknas av en absolut respekt för friheten och som tar avstånd från den negativa betydelse som termen "proselytism" har fått - främst under 1900-talet.

Andliga texter

Vilka var Jesu apostlar?

»Vanliga människor, med brister, med svagheter. Ändå kallar Jesus dem till att vara förvaltare av Guds nåd«, påminner den helige Josemaría. De är de tolv privilegierade vittnena till Jesu uppståndelse, utsända för att göra »alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn«.

Texter om troslära

Vad är kyrkans sociallära och vilka är dess principer?

På vägen mot varje människas frälsning är kyrkan angelägen om hela den mänskliga familjen och dess behov, även på det materiella och sociala området. Därför utvecklar den en kompass, en samhällslära som formar människornas samvete och hjälper dem att leva i enlighet med evangeliet och den egna mänskliga naturen.

Texter om troslära

Varför firar vi Jul?

Föddes Jesus Kristus den 25 december? Hur gick det till? Fanns de tre vise männen? Här är svaren på några av de vanligaste frågorna om julen.

Texter om troslära

Vad är Advent?

Adventstiden är den liturgiska period som föregår julen. Den här artikeln förklarar i detalj innebörden av dessa fyra veckor, under vilka kyrkan förbereder sig för att fira Kristi födelse.

Texter om troslära