Prelaten: «Helige Paulus VI och helige Óscar Romero, arbetare för enhet och broderlighet i Kyrkan»

På söndag den 14 oktober helgonförklaras Paulus VI och Oscar Romero. Opus Deis prelat skriver om deras helgade liv.

Paulus VI och Oscar Romero helgonförklaras i Rom den 14 oktober.

De nya helgonen Paulus VI och Óscar Arnulfo Romero hängav sig helt och hållet åt att tjäna Kyrkan och sin tid. De arbetade outtröttligt för enhet och broderlighet. Helgonförklaringarna nu på söndag gör det lätt att be Gud om att han ger, bibehåller och låter dessa väsentliga gåvor utvecklas.

Påven Paulus VI arbetade ständigt för Kyrkans gemenskap och för enheten mellan alla kristna. Han förenade önskan om en andlig förnyelse med en fullkomlig trohet till Evangeliet. Hans tjänst till påvarna innan honom visar tydligt hur man kan söka samförstånd med påven, med de andra herdarna och alla troende i kyrkan. Om vi ber en bön som påven skrev 1972, ”Bön om tro”, kan vi be Gud om att ”öppna vår ande och vårt hjärta ännu mer så att vi förmår älska alla våra bröder, så att vi bygger allt större fred”.

Det nya helgonet Óscar Arnulfo Romero betraktade ofta Kristi bön om enhet: ”Må alla bli ett, som du Fader är i mig och jag i dig”. Han kallade den för ”den sanna enheten” och brukade säga: ”splittringen i Kyrkan är sorglig, bröder; det är ett motsatsen till vad Kristus är (predikan, 30/4 1978). Han var mycket mån om gemenskapen i Kyrkan, mellan katoliker och allas gemenskap med påven. Honom, som älskade sitt folk så mycket, ber vi särskilt att be för enhet, respekt mellan alla i El Salvador och att våldet försvinner.

På söndag kommer påven Franciskus även att helgonförklara prästerna Francesco Spinelli och Vicenzo Romano, ordenssystrarna Maria Katharina Kasper och María Ignacia de Santa Teresa och den unge lekmannen Nunzio Sulprizio. Nu när Kyrkan betraktar de ungas tro och upptäckt av sin kallelse, ber vi dessa nya sju helgon att be Gud om att vidga vyerna hos de unga och låta Jesu budskap fortsätta nå många tjejer och killar så de kan bestämma sig för att följa honom generöst på de olika vägar som finns i Kyrkan.

Msgr. Fernando Ocáriz

Opus Deis prelat