Antal artiklar: 1

Prelaten: «Helige Paulus VI och helige Óscar Romero, arbetare för enhet och broderlighet i Kyrkan»

På söndag den 14 oktober helgonförklaras Paulus VI och Oscar Romero. Opus Deis prelat skriver om deras helgade liv.

Uppträdanden