Antal artiklar: 4

Jul: Låt oss vara vittnen för Jesu Kristi kärlek i vardagslivet

I den kyrka där Ugandas martyrer vördas önskar Opus Deis prelat oss en god jul. Han vill att vi tänker på familjen i Nazareth — där det nyfödda Jesusbarnet är — och vittnar om kristen tro och familjeliv.

Uppträdanden

Julhälsning från Opus Deis prelat

Inför firandet av Jesu födelse skickar msgr Fernando Ocáriz en julhälsning.

Herdabrev och meddelande

Prelaten: «Helige Paulus VI och helige Óscar Romero, arbetare för enhet och broderlighet i Kyrkan»

På söndag den 14 oktober helgonförklaras Paulus VI och Oscar Romero. Opus Deis prelat skriver om deras helgade liv.

Uppträdanden

31 diakoner från 16 länder

Biskop Javier Echevarría kommer att diakonviga 31 Opus Dei-medlemmar. Ceremonin kommer att äga rum den 29 oktober kl. 16 i San Eugenio-basilikan (Rom).

Om Prelaten