Prelaten om det mirakulösa helandet som tillskrivs Guadalupes förbön

Den 9 juni 2018 publicerades ett dekret om ett mirakulöst tillfrisknande som tillskrivs den vördnadsvärda gudstjänaren Guadalupes förbön. Samma dag skickade msgr Fernando Ocáriz detta brev till Opus Deis medlemmar.

Rom, den 9 juni 2018

Mina älskade: må Jesus bevara mina döttrar och söner!

Idag, på Jungfru Marias obefläckade hjärtas minnesdag, publicerade den Heliga stolen påven Franciskus beslut att godkänna dekretet om en helbrägdagörelse som tillskrivs förbönen till den vördnadsvärda gudstjänaren Guadalupe Ortiz de Landázuri.

Vi tackar Gud och vår moder, Jungfru Maria, för detta beslut. Det gör det möjligt för vår syster att saligförklaras. Kyrkan har sagt att hon “hängav sig åt Gud och åt att tjäna kyrkan helt och hållet och med glädje och hon erfor Guds kärlek mycket starkt”.

Guadalupe omvandlade alla sina uppgifter till möten med Kristus: hennes forskning i kemi, undervisningen vid olika utbildningsanstalter, hushållsarbetet, ledarskapet av olika studenthem, etc. Hennes helighet var märkbar i hur hon motsvarade Guds vilja i vardagen, i det ständiga apostolatet och i hennes iver att undsätta de mest behövande.

Låt oss be Guadalupe låta oss ta del av nåden att leva vår kallelse till helighet och apostolat mitt i världen med glädje och trohet.

Med all min tillgivenhet, välsignar jag er