Prelatens meddelande (augusti 2021)

Opus Deis prelat fyller 50 år som präst och ber oss be för honom.

Milano, 7 augusti 2021

Mina kära barn: må Jesus vaka över er!

Den 15 augusti firas jungfru Marias upptagning i himlen. Det är 50 år sedan jag blev präst då. Även om vi kan be den bön varje dag som fader Álvaro lärde oss –«tack, förlåt, hjälp mig mer»–, så finns det stunder (som denna årsdag) då dessa ord betyder något alldeles särskilt för mig.

Tacka Gud tillsammans med mig och be Gud om förlåtelse och om hjälp tillsammans med mig. Be också för de andra tjugoåtta numerarier som också prästvigdes den dagen. Sex av dem har redan nått vårt fädernesland i himlen. Be gärna även för alla präster i kyrkan.

Vår Fader skrev ett långt brev till oss som skulle prästvigas den 15 augusti 1971. I detta brev sade han bland annat: «Mina söner, ni kommer att prästvigas för att förvalta sakramenten och för att förkunna Guds ord. Ni bör särskilt brinna för botens sakrament: lägg många timmar på höra bikt i biktstolen. Låt kärleken från Jesu barmhärtiga kärlek leda er och återskapa den gode Herdens avglans i er. Han söker upp fåren ett och ett».

Låt oss vända oss till den helige Josemaría så att det alltid blir så för alla präster. Låt oss även påminna oss att vi alla, män och kvinnor, genom det prästerliga sinnet «kan förmedla Jesus Kristus, så att Gud når allting och så att Guds nåd levandegör allt», som vår Fader skrev. Låt oss även vända oss till jungfru Maria.

Med all min förkärlek välsignar jag er.

Er Fader