Antal artiklar: 17

Prästvigning i Rom (21 maj): info och direktsändning

Lördagen den 21 maj kommer 24 medlemmar av prelaturen Opus Deis att prästvigas i Rom. Ceremonin börjar klockan 10.00. (UTC/GMT +2 timmar) och kommer att sändas på denna webbsida.

Aktuellt

Prelatens meddelande (augusti 2021)

Opus Deis prelat fyller 50 år som präst och ber oss be för honom.

Herdabrev och meddelande

Prästvigning: 22 maj livsänding på internet

Den 22 maj, kl 10:00, kommer biskop Georg Gänswein att prästviga 27 medlemmar av Opus Dei. Ceremonin kommer att sändas på denna webbplats.

Aktuellt

Prästvigning av präster i Opus Dei

Kardinal Pietro Parolin, sekreterare vid den heliga stolen, vigde 29 präster i personalprelaturen Opus Dei lördagen den 5 september 2020 i S:t Eugene-kyrkan i Rom. Ceremonin startade kl 10.00 och sändes live via webbsidan.

Aktuellt

Prelatens meddelande (8 maj 2019)

I detta meddelande vill Msgr Ocáriz uppmuntra läsaren att vara tacksam under maj månad "för allt, ty allt är gott", som den helige Josemaría sade.

Herdabrev och meddelande

Mannen som gick tillsammans med Elefanter (snart präst)

Paul Kioko växte upp bland elefanter, lejon och ormar. Efter flera års arbete som läkare, förbereder han sig nu för att bli diakon den 3 november. Detta är hans historia:

Aktuellt

Meddelande från prelaten (1 september 2018)

I detta meddelande uttrycker prelaten sitt stöd för påven och ber oss alla att be för honom. Han uppmuntrar oss också att återupptäcka Gud som kallar oss personligen.

Herdabrev och meddelande

Att släppa in Gud i ditt liv gör det mycket vackrare

Den 5 maj 2018 kommer 31 medlemmar i prelaturen att prästvigas i Rom. Gudstjänsten börjar kl. 10.00 (UTC/GMT +2 h.) och kommer att visas via Facebook och Youtube.

Aktuellt

Direktsändning av prästvigningen i Torreciudad

Söndagen den 3 september kommer ärkebiskopen av Tarragona, monsignore Jaume Pujol, prästviga diakoner i prelaturen i helgedomen i Torreciudad (Huesca, Spanien). Sändningen börjar kl. 9.45 (UTC/GMT+2)

Nyheter

Kardinal Bertello viger 31 präster från 16 länder

Kardinalen har betonat att det är “ett tillfälle till glädje för hela Kyrkan och till tacksamhet åt Herren”

Aktuellt