Prelatens meddelande (7 mars 2019)

I detta meddelande säger Opus Deis prelat att kyrkan är Guds folk och Kristi kropp. Därför bör vi kristna "sentire cum Ecclesia", vara på samma våglängd som hon.

Rom den 7 mars 2019

Mina kära: må Jesus bevara mina döttrar och söner!

Den helige Josemaría uppmanade oss med sina ord och sitt liv att sentire cum Ecclesia; att vara på samma våglängd som kyrkan. En samstämmighet som leder oss till att glädja oss med henne och lida med henne.

Under de svåra år, som den helige Paulus VI sade att ”satans rök” sipprade in genom kyrkans sprickor, upprepade vår Fader att det var ”tider av bön” och ”tider av gottgörelse”. Just denna uppmaning var menad att genljuda även nu i våra själar inför den nuvarande situationen (som är annorlunda, men inte därför lättare än den tidigare), då splittringen är mycket smärtsam, trosläran är i förvirring och det finns praktiska fel. Även av denna anledning bör vi anstränga oss för att vara goda barn till kyrkan och hjälpa henne med vår bön för påven i hans roll som synligt tecken på trons enhet och gemenskap.

Mina barn, tanken på denna stunds svårigheter, som helt klart är allvarlig, bör inte få oss att bli pessimistiska eller uppgivna. I första hand eftersom, även om hon består av svaga män och kvinnor, är kyrkan Guds folk, Kristi kropp och frälsningens universella sakrament. Men även eftersom, som fader Javier sade (och vi har alla samma erfarenhet): ”hur många goda människor finns det inte i världen!”.

När vi ber för Kyrkan, låt oss då ofta vända oss till ärkeängeln Mikael, som påven Franciskus bad oss om för några månader sedan, till den helige Josef, den universella Kyrkans skyddspatron, särskild den 19 mars och alltid till jungfru Maria, Mater Ecclesiae.

Med all min tillgivenhet välsignar jag er i början av denna fastetid

er Fader