Antal artiklar: 9

Lära sig av den helige Josef

En läromästare för det inre livet, en arbetare hängiven sitt arbete, en Guds trogne tjänare som ständigt umgicks med Jesus: detta är den helige Josef. Genom den helige Josef lär sig den kristne vad det innebär att tillhöra Gud och samtidigt vara helt och fullt bland människor och helga världen.

Be med den helige Josemaría

Den helige Josef en vanlig man

”Josef var faktiskt en vanlig man, som Gud litade på för att göra stora ting.” Den helige Josemaría hänvisade gärna till honom som exempel på en föredömlig familjefar som lyckades möta Gud i vardagen. Det gjorde Josef helt enkelt genom att uppfylla Guds vilja.

Be med den helige Josemaría

Arbete som omsorg om världen

Inför 1 maj har monsignore Fernando Ocáriz skrivit en betraktelse över arbete som omsorg om världen. Katolsk magasin har publicerat artikeln och vi återger den här.

Artiklar, intervjuer och andra publikationer

Prelatens meddelande (11 mars 2020)

För att förbereda oss för den helige Josefs högtid, kan vi vända oss till honom, "Guds trogne tjänare som ständigt umgicks med Jesus» (‘När Kristus går förbi’, nr 56).

Herdabrev och meddelande

Be med den helige Josef

Opus Deis grundare såg hur stark och kärleksfull den helige Josef var. Han var en sådan far som Kristus behövde. Han bad Josef om att låta honom vara nära jungfru Maria och Jesus. Han sade: ”Hur gärna omfamnade han inte barnet och kysste det!”

Be med den helige Josemaría

Den helige Josefs sorger och glädjeämnen

Det finns en lång tradition i kyrkan att förbereda sig för den helige Josefs högtid den 19 mars genom att sju söndagar innan den dagen betrakta den helige Josefs sorger och glädjeämnen.

Nyheter

Prelatens meddelande (7 mars 2019)

I detta meddelande säger Opus Deis prelat att kyrkan är Guds folk och Kristi kropp. Därför bör vi kristna "sentire cum Ecclesia", vara på samma våglängd som hon.

Herdabrev och meddelande

Den helige Josef, Jesu far

Opus Deis grundare såg i den heliga Josef den starke och tillgivne far som Kristus ville ha på jorden. Han bad den helige Josef lära honom att stå vid Marias och Jesu sida: ”O, Jesusbarnet! Jag skulle ta Honom i famn, jag skulle kyssa Honom!” (2 min 15 sek)

Be med den helige Josemaría

"Den helige Josef, det inre livets mästare"

Den helige Josef, en fader till Kristus, är även din fader och herre. Vänd dig till honom. (Vägen, nr. 559)

Dagliga texter