Antal artiklar: 5

Att älska Kyrkan

Vilken glädje att ur hjärtats djup kunna säga: Jag älskar min Moder, den heliga Kyrkan! (Vägen, 518)

Be med den helige Josemaría

Kärlek till påven och Kyrkan

”Varje dag måste du växa i lojalitet gentemot Kyrkan, påven, den Heliga Stolen ... Med en alltmer teologisk kärlek” (Plogfåran, 353).

Be med den helige Josemaría

De heliga Petrus och Paulus högtid

Den 29 juni firar Kyrkan de heliga Petrus och Paulus högtid. Av denna anledning lägger vi fram några texter av den salige Josemaría om kärleken till Kyrkan och till påven.

Be med den helige Josemaría

De heligas samfund

Den 1 november firar Kyrkan alla helgons dag. Det är ett bra tillfälle för att reflektera över de kristnas plikt till att söka helighet och ansvaret för att hjälpa de andra till heligheten. Vi publicerar några texter av den helige Josemaría om de heligas samfund.

Be med den helige Josemaría

Prelatens meddelande (7 mars 2019)

I detta meddelande säger Opus Deis prelat att kyrkan är Guds folk och Kristi kropp. Därför bör vi kristna "sentire cum Ecclesia", vara på samma våglängd som hon.

Herdabrev och meddelande