Prelatens meddelande (25 november 2021)

Opus Deis prelat föreslår att vi kan se på döden med hopp eftersom den leder till livet. När döden drabbar oss på något sätt har vi möjlighet att lita på Guds kärlek och vända oss till jungfru Maria.

Rom den 25 november 2021

Mina älskade barn: må Jesus beskydda er!

Nu i november ber vi särskilt för de döda. Vi tänker på så många medlemmar i Verket som lämnat denna värld, de som dött i våra familjer och de som vi lärde känna när de levde på jorden. 

Vi vet att döden inte har sista ordet. Tron väcker ett underbart hopp i oss. Hoppet på härligheten i himlen är ett hopp som inte sviker oss, «ty Guds kärlek har ingjutits i våra hjärtan genom att han har gett oss den heliga anden» (Rom 5:5). Det handlar om en «gåva som drar oss mot livet, mot den eviga glädjen. Hoppet är vår själs ankare som är förankrat på andra sidan» (Franciskus, 2/11 2020).

Det är förståeligt att vi kan bli oroliga eller tappar modet när någon dör. Låt oss i så fall vända oss så snart som möjligt till jungfru Maria, hoppets moder och orsak till vår glädje. När Gud gör oss glada för att vi har hopp kan vi få ny kraft och sedan tjäna andra igen.

Låt oss tacka Herren för de tjugofyra nya diakonerna i prelaturen. Be för dem och för alla dem som förbereder sig för att bli präster.

Med all min tillgivenhet välsignar jag er

Er fader

Fernando Ocáriz