Prelatens meddelande (14 juni 2022)

Eftersom familjeåret avslutas nu reflekterar Opus Deis prelat över hur viktig familjen är i kyrkan och i samhället.

Rom den 14 juni 2022

Mina älskade barn: må Jesus vaka över er!

Den 26 juni avslutas det familjeår som påven Francisco utropade. Det har gett oss ett tillfälle att reflektera över hur viktig familjen är i kyrkan och i samhället.

Familjen borde vara den första plats där man blir medveten om att man är älskad för den person man är och där man lär sig att älska de andra genom de relationer man har. Alla familjer har sina styrkor och svagheter, sina goda stunder och sina svåra stunder. Men Jesus kallar oss att se på varje person med tacksamhet och ömhet. Att älska var och en med personens bättre och sämre sidor leder oss till att ha ett hjärta som är samstämmigt med Jesu hjärta. Den helige Josemaría uttrycker det så här: «Ett människohjärta har en oanad utvidgningskoefficient. När det älskar, utvidgas det i ett crescendo av tillgivenhet som övervinner alla hinder» (Korsvägen, 8:e stationen, nr 5).

De som vill bygga upp en kristen familj möter många utmaningar. Bland dessa finns den att hitta en balans mellan familjens behov och behovet av att arbeta, mellan att vara social och att vila … Det är bra att de inte är ensamma i början på sin vandring som äkta par. Jag uppmuntrar allt det som ni kan göra på detta område. Jag vet att frukterna mångfaldigas: «Hur viktigt är det inte att ungdomarna med egna ögon kan upptäcka att Kristi kärlek lever och är närvarande i en familj, vilken därför kan vittna om att evig kärlek är möjlig!» (Franciskus, Videohälsning, 9/6-2021).

Jag anförtror åt Jesus, Maria och Josef de frukter som detta familjeår fått. Jag ber dem om att låta alla kristna hem återspegla hemmet i Nazareth.

Jag välsignar er med all min tillgivenhet.

Er fader

Fernando Ocáriz