Antal artiklar: 58

Bön för familjer till Opus Deis medlemmar

Sedan 1951 har man inom Opus Dei särskilt intensivt bett till den heliga Familjen i Nasaret – den 30 december eller söndagen efter jul – för familjerna till Verkets medlemmar.

Aktuellt

Prelatens meddelande (14 juni 2022)

Eftersom familjeåret avslutas nu reflekterar Opus Deis prelat över hur viktig familjen är i kyrkan och i samhället.

Herdabrev och meddelande

Åter-förenad familj

"Under livets gång ofta händer att man får svårigheter eller grälar, men om man löser problemen på ett naturligt sätt kan de bidra till att kärleken fördjupas." Dessa ord från den helige Josemaría är fortfarande mycket aktuella idag. Här ett litet exempel.

Andakt och bönhörelser

Råd till äkta par

Hur övervinner man konflikter mellan man och hustru? hur kan man övervinna ilska? Hur kan barn skyddas från parets spända situationer?

Be med den helige Josemaría

Familjen: att helga familjen dag för dag

"Varje kristet hem borde vara – sade den helige Josemaría 1970 i en predikan – en fridens oas i vilken det bortom vardagens små motgångar går att uppfatta en intensiv och uppriktig tillgivenhet samt en djup frid till följd av en äkta tro som omsätts i gärningar." (När Kristus går förbi, 22, 4)

Be med den helige Josemaría

Meddelande från prelaten (19 mars 2021)

På den helige Josefs högtidsdag, skriver msgr. Fernando Ocariz om värdet av att vårda om sin familj och även av öppna sitt hem för andra familjer och behövande personer.

Herdabrev och meddelande

Oväntade livsmedel.

”Vid ett tillfälle hade vi inte mat på bordet och strömmen hade stängts av så vi fick använda stearinljus.”

Bönhörelser

Stuff: att tala öppet med varandra.

Stuff innehåller samtal med sju äkta par som kommer från olika länder och vars omständigheter skiljer sig från varandra. De tänker på samma sak: hur deras barn kan skapa hälsosamma band till materiella saker och hur de kan använda dem på ett ansvarsfullt sätt.

Sociala initiativ

Familjeläger på Bökebäck

”Jag förstår inte hur ni hinner … ” ”Hur orkar ni organisera sådana grejer?” Sådana kommentarer får jag ofta när våra små aktiviteter för familjer kommer på tal. Och visst tar det mycket tid och nog tar orken slut ibland. Men det står verkligen inte i proportion till hur givande det är.

Aktuellt

Några råd från den helige Josemaría om samvaron i familjen

Predikningarna om att vara vardagslivets helgon innehåller flera förslag som kan hjälpa oss att bättre leva tillsammans med dem som står oss närmast. Här publicerar vi ett urval citat som kan hjälpa oss i dessa tider.

Be med den helige Josemaría