På vilka språk finns Opus Deis stadgar tillgängliga?

Opus Deis stadgar utfärdades av påven Johannes Paulus II 1982. Översättningar från latin till fem språk finns nu tillgängliga.

I stadgarna (1982), som är promulgerade på latin, definieras exakt prelaturens juridiska utformning, organisation och mål. De kallas Codex iuris particularis seu Statuta Praelaturae Sanctae Crucis et Operis Dei. De kan läsas här.

Det finns ingen officiell översättning av stadgarna. För att underlätta förståelsen på andra språk har de översatts av specialister. De kan alltså läsas på spanska, engelska, italienska, franska och tyska.