Antal artiklar: 2

Vad var Opus Dei innan det blev en personalprelatur? Hur skiljer sig stadgarna från 1950 från dem som gäller idag?

Allt sedan grundandet den 2 oktober 1928 var Opus Dei i sitt väsen, om dock i ett begynnande stadium, det samma som vi ser utvecklat idag: en del av Katolska kyrkan, bestående av troende och hierarkiskt strukturerat under ett överhuvud som först var grundaren, den helige Josemaría Escrivá, som var präst.

Personalprelatur

Stadgar

Opus Deis stadgar utfärdades av påven Johannes Paulus II 1982. Opus Deis stadgar är skrivna på latin. De beskriver i detalj det juridiska regelverk som gäller för denna prelatur, dess organisation och ändamål. Stadgarna fastställdes av Kyrkan 1982

Personalprelatur