Meddelande från prelaten (19 mars 2021)

På den helige Josefs högtidsdag, skriver msgr. Fernando Ocariz om värdet av att vårda om sin familj och även av öppna sitt hem för andra familjer och behövande personer.

Rom den 19 mars 2021

Mina kära: må Jesus bevara mina barn!

Idag inleds det år som påven velat utlysa för att sätta familjen i främsta rummet genom att framhålla olika sätt att ledsaga familjer på deras väg mot helighet. Denna utlysning sammanfaller under några månader med den helige Josefs år, som inleddes i december förra året. Detta sammanträffande ger oss tillfälle att vända oss till familjefadern Josef på ett särskilt sätt och be honom om att ta hand om våra familjer och alla familjer över hela världen. Vi kan även be honom låta många unga upptäcka förtjusningen med att leva i ett äktenskap, väl medvetna om att den kristna familjen har ett evangeliserande värde.

På grund av de åtgärder som tagits i olika länder under pandemin, har kanske mycket tid de senaste månaderna tillbringats hemma inom ramen för dess rytm och uppgifter. Att vilja leva förenade med Herren har kanske hjälpt oss att utöva mer tro och hopp i svåra situationer, då vi själva eller andra familjemedlemmar lider, då närstående till oss avlider, då vi är ensamma, sjuka eller uppjagade. Vi har säkert försökt vara nära andra människor med vår bön, närhet och omtanke.

Dessa omständigheter har också gett oss tillfälle att ta hand om var och en och bistå särskilt de minsta och de äldsta i olika uppgifter i hemmet. En kristen familj liknar hemmet i Nazareth, och detta inbegriper att varje familjemedlem är en del av den utveckling, omsorg, vila etc som pågår där. Var och en bidrar med något nödvändigt och oersättligt, även om fördelningen av uppgifter kan se olika ut. Vi kan därför tänka på samstämmigheten mellan Josef och Maria, vilka Jesus hjälpte i den mån han växte upp och kunde hjälpa till i hemmet.

Detta år ger oss även tillfälle att utveckla vår förståelse och vår gemenskap i Verkets centra och i mina barns hem. Jag uppmuntrar er samtidigt att vårda andra familjer, behövande och fattiga. Jag litar på att varje familj är påhittig för att, som den helige Josemaría uttryckte sig, ”så glädje och frid” (När Kristus går förbi, nr 30).

Även ni som inte har barn har ett stort apostoliskt fält framför er. Ni är kallade att genom er ömsesidiga kärlek till varandra vara ett ljus för dem som ni har i er närhet. Ni kan också sprida er gemenskap till vänner, familj och bekanta och på detta sätt bidra till att förvandla hela världshemmet.

Nästa gång Världsfamiljedagen firas med påven kommer den ha rubriken: Kärleken i familjen, kallelse och väg till helighet. Detta påminner oss om det den helige Josemaría predikade om. Den kommer att infalla just den 26 juni 2022. Låt oss särskilt be den helige Josef om den frukt som detta familjeår kan ge. Låt oss be honom om ”den största av alla nådegåvor: omvändelsens nåd” (Franciskus, Ap. brev, Patris corde, slutbön). Låt oss även be för att var och en bättre vittnar om Guds kärlek där vi är, i synnerhet i familjen.

Med all min tillgivenhet välsignar jag er.

Er Fader