Antal artiklar: 28

Gratis e-Bok: Katekes om familjen III

Vi har publicerat den tredje volymen (som e-bok) med de tal som påven Franciskus har hållit i sin katekes om familjen från den 15 april till den 24 juni.

Kristet liv

Kyrkan är en andlig familj, och familjen är en kyrka i miniatyr

Påvens katekes den 9/9 2015 om bandet mellan familjen och Kyrkan.

Kyrkan och Påven

Familjen: att göra hela världen till ett hem

Påve Franciskus avslutade sin katekesserie om äktenskapet och familjen med att betona värdet hos familjens enhet. Han sade: I det läget är det viktigt med ett nytt förbund mellan man och kvinna. Det är också strategiskt viktigt för att befria folken från att koloniseras av pengarna.”

Kyrkan och Påven

Familjens ansvar att föra tron vidare

Påve Franciskus talar i sin katekes om familjens nyckelroll i kyrkan och samhället.

Kyrkan och Påven

Bönen i familjen

För audiensen nummer 100 valde påven att tala om bönen. Det är i familjen där man lär sig be. Han uppmuntrade föräldrarna att lära barnen att göra korstecknet.

Kyrkan och Påven

Familjelivets rytm: högtid, arbete och bön

Påven Franciskus trosundervisning om familjen onsdagen den 12 augusti handlade om tre dimensioner som ger familjelivet dess rytm: högtid, arbete och bön.

Kyrkan och Påven

Vårt arbete ger oss värdighet

I påven Franciskus trosundervisning om familjen onsdagen den 19 augusti låg fokus på arbete.

Kyrkan och Påven

Gratis e-Bok: Katekes om familjen II

Vi har publicerat den andra volymen (som e-bok) med de tal som påven Franciskus har hållit i sin katekes om familjen från den 15 april till den 24 juni.

Kristet liv

De självförvållade såren inom familjelivet

De självförvållade såren inom familjelivet och nödvändigheten att lägga undan ilska och konflikter för att skydda parets barn var hjärtat i påvens budskap till tusentals pilgrimer som var samlade på Petersplatsen för onsdagsaudiensen den 24/6.

Kyrkan och Påven

Den helige Josemarías högtid i mitten av det marianska året

I detta videoklipp talar biskop Javier Echevarría om några råd som den helige Josemaría gav till familjer. Den 26 juni är 40 år sedan Gud kallade den helige Josemaría till himlen.

Om Prelaten