Antal artiklar: 45

Påven Franciskus tar emot prelaten i en audiens: “Var på gatorna och verka som apostlar”

Påven Franciskus tog emot Msgr. Fernando Ocáriz i en audiens den 29 november 2021, kl. 9.15. Prelatens hjälpvikarie, Msgr. Mariano Fazio var med honom.

Om Prelaten

Påven Franciskus undervisar om bönen

Den helige Josemaría insisterade på att det är nödvändigt att be för att lära känna Jesus Kristus och att kunna göra honom känd. För att hjälpa oss att fördjupa oss i denna nödvändiga bön har påven Franciskus hållit en serie av audienser på temat. Vi har samlat dem i en gratis e-bok.

Kristet liv

Påven Franciskus kallar till gemensam bön för ett slut på pandemin

Nu på onsdag den 25 mars, klockan 12, inbjuder Påven Franciskus alla kristna att tillsammans be Herrens bön för ett slut på pandemin. Samma syfte har den andakt som påven kommer att hålla fredag den 27 mars, klockan 18 i Peterskyrkan

Om Påven

Påvens vallfärd i bön för ett slut pandemin

På söndagen lämnade påven Franciskus Vatikanen för att bege sig till den älskade Mariaikonen, Salus populi Romani, i basilikan Santa Maria Maggiore. Därefter fortsatte hans vallfärd till kyrkan San Marcello al Corso, där han bad vid foten av krucifixet som räddade Rom från pesten.

Om Påven

Audiens med påve Franciskus: Var som de första kristna

Påven tog den 30 januari emot Opus Deis prelat i en privat audiens kl.11.45. Med prelaten Fernando Ocáriz var msgr. Mariano Fazio, som biträder prelaten i hans ledningsuppdrag.

Om Prelaten

Guadalupe Ortiz de Landázuri blir saligförklarad den 18 Maj 2019

Den Heliga stolen har meddelat att Påve Franciskus, på begäran av Prelaten i Opus Dei, Msgr Fernando Ocáriz – har beslutat att Guadalupe Ortiz de Landázuri kommer att saligförklaras i Madrid den 18 maj 2019

Nyheter

Msgr Ocáriz ber att man generöst gör det som påven ber om för oktober

Prelaten ber att alla medlemmar i Verket, medarbetare och de som deltar i olika apostoliska arbeten gör det som påven ber om och ber rosenkransen för att be den heliga Guds moder och den helige ärkeängeln Mikael att beskydda kyrkan.

Herdabrev och meddelande

E-bok: »Påven Franciskus katekes om den heliga mässan«

Denna bok innehåller de kateketiska föredrag om den heliga mässan och Eukaristin som påven Franciskus höll på Petersplatsen under de allmänna audienserna mellan november 2017 och december 2018.

Kristet liv

Opus Deis prelat svarar på ungdomars frågor

Msgr Fernando Ocáriz hade trosundervisningsmöten med grupper av ungdomar som kom till Rom under Stilla veckan.

Om Prelaten

«Jesusbarnet uttrycker Guds enkelhet»

Opus Deis prelat reflekterar över julens budskap och uppmuntrar oss att göra Jesus närvarande bland människorna genom att tjäna dem och sprida frid. Han ber också om förböner för påven Franciskus och särskilt för ungdomssynoden 2018.

Herdabrev och meddelande